Hier vindt u een kort filmpje waarin de verleden tijd van regelmatige werkwoorden aan bod komt. Hoewel dit een erg kort filmpje is, komt er veel herhaling in. Ideaal om tegemoet te komen aan basisgeletterdheid.

Doelstellingen

Leerplandoelen

VVKSO eerste graad b-stroom

  • LPD 18 De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van het Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van hun communicatie: klanken, woorden, betekenissen, zinnen, teksten, spelling en interpunctie.

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen de verleden tijd van een klankvast werkwoord vormen.

Lesmateriaal

Gemaakt door Wim Witvrouwen

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be