Dit lessenpakket omvat een interactieve website met allerlei oefeningen, fimpjes, liedjes en evaluatievormen omtrent het lesonderwerp ‘faire des courses’ (boodschappen doen). De website is ontwikkeld voor leerlingen uit het tweede jaar van de B-stroom. Er is extra aandacht besteed aan differentiatie, variatie en evaluatie. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met deze website. Voor leerlingen die beperkte toegang hebben tot het internet is er een offline bundel voorzien. De extra documenten (pedagogische fiche, testen, taken…) kan de leerkracht bekomen via de daarvoor voorziene pagina op de website (page du prof).

Doelstellingen

Leerplandoelen VVKSO D/2019/13.758/014

 • 1 De leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voor het gebruiken van taal via cultuur, luisteren, lezen, spreken, schrijven en interactie.
 • 3 De leerlingen halen relevante informatie uit geschreven en gesproken teksten met deze kenmerken.​
 • 4 De leerlingen verwoorden mondeling en schriftelijk boodschappen, feiten, gevoelens en meningen (kenmerken) met behulp van zinnen, sleutelwoorden of op basis van een voorbeeld of modellen.
 • 5 De leerlingen nemen actief deel aan mondelinge gesprekken. (kenmerken)
 • 11 De leerlingen kennen en gebruiken bij het communiceren woorden uit een zeer elementair repertoire bestaande uit transparante woorden, vertrouwde woorden, de meest frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen.
 • 12 De leerlingen maken bij het communiceren gebruik van taalhandelingen. Taalhandelingen: aanspreken, afscheid nemen, bedanken, begroeten, voorstellen, zich verontschuldigen.

Lesdoelen

 • Exercice 1: les élèves sont capables de donner leur avis en utilisant quelques phrases et exemples.​
 • Exercice 2: Les élèves sont capables de relier le bon mot à la bonne image. Les élèves obtiennent les bonnes réponses et doivent combiner les mots avec la bonne image.
 • Exercice 3: les élèves sont capables de reconnaître les images et de les relier à la bonne image. Ils reçoivent les différents types de magasins avec l’image correspondante.
 • Exercice 4: les élèves sont capables de traduire les mots donnés et de les placer dans la bonne phrase.
 • Exercice 5: les élèves sont capables de regarder une vidéo (en français) et de répondre aux questions en français.
 • Exercice 6: les élèves sont capables de regarder une vidéo en français et de répondre aux questions en néerlandais.
 • Exercice 7: les élèves sont capables de reconnaître les différentes parties d’une recette et de les entourer d’une certaine couleur.
 • Exercice 8: les élèves sont capables de reconnaître les différentes parties d’une recette dans un catalogue et d’entourer les ingrédients nécessaires à la recette.
 • Exercice 9: les élèves sont capables de faire une liste de courses avec les ingrédients nécessaires pour la recette. Ils peuvent ajouter des ingrédients à leur propre goût.
 • Exercice 10: les élèves sont capables d’utiliser la photo pour déterminer quels ingrédients peuvent être trouvés dans ce rayon.
 • Exercice 11: les élèves sont capables de lire un dialogue et de répondre aux questions correspondantes. Ils peuvent lire le dialogue à haute voix et l’enregistrer avec un enregistreur ou un magnétoscope.
 • Exercice 12: les élèves sont capables de lire un dialogue et de répondre aux questions correspondantes. Ils peuvent lire le dialogue à haute voix et l’enregistrer avec un enregistreur ou un magnétoscope.
 • Exercice 13: les élèves sont capables de faire des mots croisés en utilisant la traduction.
 • Exercice 14: les élèves sont capables de relier les bons mots.
 • Exercice 15: les élèves sont capables de chanter une chanson française en utilisant les paroles.
 • Exercice 16: les élèves sont capables de chanter une chanson française en utilisant le texte et en complétant les mots manquants.

Lesmateriaal

Links

Via deze link kan je naar de website met de oefeningen voor de leerlingen en pagina voor de leerkracht (doelen, bibliografie, …).

Gemaakt door Jana de Boer en Silke Hooyberghs

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be