Deze les gaat over de 5 leefregels van de islam. Een van deze leefregels is het vasten, de ramadan. Daarna gaat het dieper in op de ramadan. Wat, wanneer…. De les eindigt met een quiz. Deze kan vanuit de PowerPoint gebeuren. Toch raad ik aan om de leerlingen de quiz te laten spelen via de app. De link naar de quiz vinden jullie onderaan.

Doelstellingen

Lesdoelen

  • De leerlingen tonen respect voor het anders beleven van éénzelfde leefregel (vasten).
  • De leerlingen ontdekken het geloof en de gebruiken van de islam en de ramadan.
  • De leerlingen proberen om op een verdraagzame en respectvolle manier om te gaan met elkaar.
  • De leerlingen zijn bereid om met hun klasgenoten uit verschillende culturen tot een open dialoog te komen.
  • De leerlingen ervaren het samenleven in een multiculturele klas en school als een positieve uitdaging.

Lesmateriaal

Links

Via deze link kan u de quiz vinden.

Gemaakt door Lotte Dehouwer

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be