Schoolrijpheid

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs De overstap van de laatste kleuterklas naar het eerste leerjaar wordt door scholen op verschillende manieren aangepakt. Op de ene school ervaren leerlingen deze stap minder groot dan op andere scholen. Om deze stap te kunnen maken, wordt er in de kleuterschool gewerkt en gestreefd naar voorwaarden die kinderen nodig Lees meer…