Een outdoorreis door de radioactiviTIJD voor tien- tot twaalfjarigen in samenwerking met NIRAS.

Een outdooractiviteit met als thema ‘radioactiviTIJD’ voor tien- tot twaalf-jarigen in samenwerking met NIRAS. Hiervoor ontwikkelden we een workshop voor scholen en een activiteit voor gezinnen die naar Tabloo komen.

Het onderzoek

NIRAS kwam met het verzoek om een openluchtworkshop over tijdsbeleving en radioactief afval voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs te herwerken. Het gaat om een workshop die scholen kunnen uitvoeren in het toekomstige bezoekerscentrum Tabloo. Daarnaast is er ook plaats voor een activiteit die kinderen met hun ouders kunnen uitvoeren als ze op bezoek komen in het centrum.  Het laagradioactief afval heeft 300 jaar nodig om onschadelijk te worden voor mens en milieu. Het doel is om via outdoor education de leerlingen bewust te maken van het feit dat 300 jaar een lange periode is.  Het vertrekpunt van ons werk is de vraag van NIRAS.

Vorig academiejaar ging een groep studenten reeds aan de slag met deze vraag.  Vanuit de vraag van NIRAS hebben we volgende onderzoeksvraag opgesteld:  “Welke activiteiten, aansluitend bij het project ‘Tabloo’, kunnen het groeiproces van tijdsperceptie bij kinderen van tien tot twaalf jaar op een concrete en actieve manier stimuleren aan de hand van ‘outdoor education’, gekoppeld aan de tijd die radioactief afval, bewaart door het chemisch bedrijf NIRAS, nodig heeft om onschadelijk te worden?”.

Het onderzoek

Voor ons onderzoek vertrokken we vanuit een literatuurstudie. We verdiepten ons in ‘outdoor education, ’tijd’ en ‘radioactiviteit’. Op basis hiervan stelden we criteria op waaraan de activiteiten die we uitwerkten moesten voldoen. Om te peilen naar de voorkennis m.b.t. tijd en radioactiviteit, deden we een vooronderzoek.

Deelnemers

We namen een vragenlijst af bij 143 leerlingen van de derde graad (66 jongens en 77 meisjes). Hiervoor werkten we samen met een school uit Dessel (VBS weg-wijzer), een school uit Mol (VBS De Toren), een school uit Arendonk (Basisschool Sint-Clara), een school uit Malle (Sint-Jan Berchmanscollege) en ten slotte een school uit Geel (VBS De Regenboog).

Op basis van onze literatuurstudie en op basis van de informatie die we verzamelden via het vooronderzoek deden we enkele aanpassingen aan de bestaande workshop. VBS weg-wijzer in Dessel en VBS De Toren in Mol-Achterbos hebben ons verwelkomd om de workshop uit te testen. In VBS weg-wijzer hebben we samen met het zesde leerjaar de workshop uitgetest. In VBS De Toren hebben we samen met het vijfde en zesde leerjaar de workshop uitgetest. Deze scholen namen deel aan het project omdat deze in de omgeving van Tabloo liggen. 

Na het uittesten van de workshop namen we een vragenlijst af, zowel bij de deelnemende leerlingen als bij de begeleidende leerkracht(en). De informatie die we zo konden verzamelen, gebruikten we om de workshop te optimaliseren. Om het vooronderzoek uit te voeren met betrekking tot de activiteit in Tabloo, hebben we een vragenlijst aan de leerlingen bezorgd voor hun ouder(s) of opvoeder(s). In totaal zijn er 115 van de 143 vragenlijsten teruggekeerd.

Instrumenten
Vooronderzoek

Bij het vooronderzoek hebben we de voorkennis van de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar getest aan de hand van een vragenlijst. Deze voorkennis gaat over outdoor education, radioactief afval en tijdsperceptie. Daarnaast hebben we de ouders bevraagd over wat ze verwachten van een activiteit voor kinderen in een museum. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek en op basis van onze literatuurstudie zijn we gestart met het hervormen van de workshop en het uitwerken van de activiteit voor gezinnen. 

Naonderzoek en reflectie

Het naonderzoek is opgesteld om na te gaan in hoeverre de inhoud van de workshop is verwerkt bij de leerlingen. We bekijken hier of de kennis over radioactief afval en tijdsperceptie is verbeterd. De reflectie is opgesteld om na te gaan hoe de workshop voor de leerlingen en leerkrachten is verlopen. Ze geven aan hoe ze het hebben ervaren en wat ze graag anders willen.

Conclusie

Als antwoord op onze hoofdvraag hebben we een workshop en een activiteit voor gezinnen opgesteld. In deze activiteiten werken kinderen van tien tot twaalf jaar aan hun tijdsperceptie en leren ze bij over radioactief afval en de halveringstijd ervan. Bij deze activiteiten staat outdoor education centraal. Hieronder hebben we de linken naar onze materialen opgesteld.

Materialen voor de workshop
Materialen voor de activiteit voor gezinnen

Projectgroep & partners

Studenten

Phreawmaj Antonissen, Lotte Daverveldt, Lander Maerschalck, Dylan Mertens, Thalia Vansaet, Eline Vervecken, Céline Vorsselmans en Jarne Vreys.

Lerarenopleiders

Ruth Mermans

Partnerorganisaties

NIRAS, Tabloo, STORA, MONA, VBS weg-wijzer, VBS De Toren

Meer weten?

Wouter Diels
Lerarenopleider
E wouter.diels@thomasmore.be

Greet Cuyt
Verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
T +3214740216
E greet.cuyt@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.