Dit lesmateriaal maakt de leerlingen wegwijs in de verschillen tussen wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen en trouwen. Het bereidt de leerlingen voor op zelfstandig wonen en informeert hen over de gevolgen van de woonvorm die ze kiezen.

Doelstellingen

Leerplandoelen

PROJECT ALGEMENE VAKKEN derde graad BSO (VVKSO-BRUSSEL D/2012/7841/026)

  • 4 Zelfstandig en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie mondeling en schriftelijk gebruiken.
  • 17 Relevante aspecten van sociale wetgeving en arbeidsrecht kennen.
  • 22 *Reflecteren om de maatschappelijke weerbaarheid te verhogen.

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen uit een vooraf opgestelde PowerPoint de betekenis halen van de moeilijke woorden uit een vooraf opgestelde woordenlijst. (reproductieve cognitieve vaardigheden)
  • De leerlingen kunnen de verschillen tussen het huwelijk, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen opsommen. (reproductieve cognitieve vaardigheden)
  • De leerlingen kunnen de begrippen uit de woordenlijst toepassen in oefeningen. (inzichtelijke kennis)

Lesmateriaal

Gemaakt door Gitte Bruyninckx

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be