Dit lesmateriaal bevat een online leerpad dat onderzoeksvraag 7 ‘Welke ondernemingsvorm kiezen?’ behandelt van het thema ‘Ondernemen is risico’s nemen en beheersen’ uit Economix 3 (2019).

Doelstellingen

Leerplandoelen

ECONOMIE tweede graad ASO (VVKSO-BRUSSEL D/2006/0279/050)

  • De leerlingen kunnen verklaren waarom ondernemingen vaak de vorm aannemen van een vennootschap.
  • De leerlingen kunnen voorbeelden geven van frequent voorkomende vennootschapsvormen en deze nader omschrijven.

Eindtermen

  • 5 De leerlingen kunnen de onderneming als organisatie beschrijven en de belangrijkste ondernemingsvormen op grond van hun essentiële kenmerken vergelijken.

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen de besloten vennootschap als organisatie in eigen woorden beschrijven.
  • De leerlingen kunnen enkele voor- en nadelen opsommen bij de besloten vennootschap.
  • De leerlingen kunnen de naamloze vennootschap als organisatie in eigen woorden beschrijven.
  • De leerlingen kunnen enkele voor- en nadelen opsommen bij de naamloze vennootschap.
  • [Verdieping] De leerlingen kunnen de coöperatieve vennootschap als organisatie in eigen woorden beschrijven.
  • [Verdieping] De leerlingen kunnen de maatschap als organisatie in eigen woorden beschrijven.

Vormingsdoelen

De leerlingen beseffen dat er wettelijk gezien verschillende soorten ondernemingen bestaan, met elk hun eigen kenmerken. De leerlingen beseffen dat er heel wat factoren een rol spelen in het kiezen voor een bepaalde ondernemingsvorm. De leerlingen zien in dat aan elke ondernemingsvorm voor- en nadelen gebonden zijn.

Lesmateriaal

Links

  • Via deze link kunnen de leerlingen het online leerpad raadplegen. In het leerpad vind je tevens een verwijzing naar nuttige websites die aansluiting maken met het leerpad. Zij kunnen gebruikt worden als basis voor uitbreiding of verdieping. In het online leerpad zijn tal van kennisclips verwerkt.

Gemaakt door Obry Naets

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be