Dit lesmateriaal bevat een ingesproken presentatie, waarmee de leerlingen meer te weten komen over de verschillende soorten humor. Na een korte inleiding krijgen de leerlingen een stukje theorie. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met oefeningen en filmpjes.

Doelstellingen

Leerplandoelen

NEDERLANDS tweede graad ASO – KSO – TSO (VVKSO-BRUSSEL D/2012/7841/001)

Eindtermen

  • 3 De leerlingen kunnen op structurerend niveau luisteren naar tekstsoorten bestemd voor een onbekend publiek; Het betreft tekstsoorten zoals instructies, informatieve programma’s, interviews, praatprogramma’s, journaals, aangeboden via diverse media en multimediale informatiedragers.
  • 5 De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering van en bij de reflectie op de luistertaken: – het tekstdoel vaststellen;- onderwerp en hoofdgedachte(n) identificeren;- inhoudelijke en functionele relaties tussen tekstonderdelen vaststellen; het taalgebruik van de spreker inschatten: – aandacht tonen voor het non-verbale gedrag van de gesprekspartner/spreker.
  • 37.3. Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlingen op hun niveau in een ruim gamma van meer en minder nabije taalgebruikssituaties bewust reflecteren op een aantal aspecten van het taalgebruik. Ze kunnen verschijnselen herkennen en onderzoeken in het pragmatische domein. 

Lesdoelen

  • De leerlingen zijn bereid om te reflecteren over humor.
  • De leerlingen zijn bereid om zelfstandig de leerstof te verwerken.
  • De leerlingen leren de verschillende soorten humor kennen aan de hand van de PowerPoint en de voorbeelden.
  • De leerlingen kunnen cartoons bij de correcte vorm van humor plaatsen.
  • De leerlingen leren verschillende soorten humor kennen via fragmenten van Belgische comedians.

Vormingsdoelen

De leerlingen leren de Belgische cultuur wat beter kennen a.d.h.v. verschillende voorbeelden van stand-up comedians. 

Lesmateriaal

Gemaakt door Marjolein Machielsen

Contact: lerarenopleiding@thomasmore.be