Dit lesmateriaal bevat verschillende online tools en een werkbundel waarmee de leerlingen de ontbossing van het Amazonewoud en de gevolgen daarvan onderzoeken. De leerlingen nemen ook de oplossingen van de overheden kritisch onder de loep.

Doelstellingen

Leerplandoelen

AARDRIJKSKUNDE tweede graad ASO (VVKSO-BRUSSEL D/2012/7841/002)

 • 2.1 Door analyse van beelden, kaarten en andere informatiebronnen, de kenmerken van het tropisch regenwoud beschrijven.
 • 2.2 In de bestudeerde regio de horizontale en verticale relaties herkennen die de kenmerken van het tropisch regenwoud verklaren.
 • 2.3 Op een eenvoudige manier de ecologische gevolgen van de ontginning van het tropisch regenwoud verklaren en er de gevolgen voor mens, natuur en milieu afleiden.
 • 2.4 Op een eenvoudige manier de impact verklaren van internationale afspraken als deeloplossing voor de ontginning.

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen de kenmerken van het tropisch regenwoud beschrijven met behulp van kaarten en afbeeldingen.
 • De leerlingen kunnen een klimatogram determineren.
 • De leerlingen kunnen op een kaart gegevens aanduiden die ze uit een artikel halen.
 • De leerlingen kunnen tekstbronnen verwerken om zo een juist antwoord te geven op de vragen.
 • De leerlingen kunnen de waterkringloop in eigen woorden uitleggen.
 • De leerlingen kunnen een taartdiagram interpreteren.
 • De leerlingen kunnen impact van de ontbossing verklaren.
 • De leerlingen kennen de actoren die voor ontbossing zorgen.
 • De leerlingen kunnen oplossingen aanreiken.

Vormingsdoelen

De leerlingen brengen appreciatie op voor de natuurpracht. Ze denken na over hun aandeel in dit gegeven en reflecteren kritisch over de stappen die ze kunnen ondernemen om het duurzame aspect in hun eigen leven te brengen.

Lesmateriaal

Gemaakt door Caitlin Proost en Elias Hens

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be