Dit lesmateriaal gaat over het wereldwijde probleem ‘waterschaarste’. Meer specifiek zullen de leerlingen de waterproblematiek bekijken in het tweestromenland (Eufraat en Tigris) en in de omgeving van het Aralmeer. Waterschaarste in België wordt ook even aangehaald aangezien dit de laatste jaren een ‘hot item’ is in de actualiteit.

Doelstellingen

Leerplandoelen

AARDRIJKSKUNDE tweede graad ASO (VVKSO-BRUSSEL D/2012/7841/002)

 • 1.1 Door analyse van beelden, kaarten en andere informatiebronnen, de kenmerken van een regio in de Arabische wereld met waterschaarste beschrijven en de gevolgen voor mens, natuur en milieu afleiden.
 • 1.2 In de bestudeerde regio de horizontale en verticale relaties herkennen die waterschaarste verklaren.
 • 1.3 Op een eenvoudige manier aantonen hoe politieke spanningen tussen landen de waterschaarste beïnvloeden.
 • 1.4 Verklaren hoe via de technologische evolutie het probleem van waterschaarste kan verminderd worden. 

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen m.b.v. de kaart ‘waterschaarste’ aangeven dat het Midden-Oosten de droogste regio ter wereld is.
 • De leerlingen kunnen m.b.v. de kaart ‘waterschaarste’ de cijfers van Turkije, Syrië en Irak m.b.t. (absolute) waterschaarste interpreteren.
 • De leerlingen kunnen het verband tussen waterschaarste en neerslag, droogte, klimaatverandering, landbouw, bevolkingsgroei en toenemende welvaart verklaren.
 • De leerlingen kunnen in hun eigen woorden het verband tussen oorlog en water uitleggen.
 • De leerlingen kunnen het natuurlijk watertekort in Turkije, Syrië en Irak in eigen woorden omschrijven a.d.h.v. de kaart ‘gebieden met een natuurlijk watertekort’.
 • De leerlingen kunnen het verbruik ten opzichte van beschikbaarheid van water in Turkije, Syrië en Irak in eigen woorden omschrijven a.d.h.v. een staafdiagram.
 • De leerlingen kunnen uit een gegeven tekst enkele mogelijke oplossingen, tegen waterschaarste in het tweestromenland, halen en deze verantwoorden tijdens een discussie.
 • De leerlingen kunnen het watertekort in de omgeving van het Aralmeer in eigen woorden uitleggen.
 • De leerlingen kunnen de gevolgen (voor mens en milieu) van het watertekort in de omgeving van het Aralmeer opsommen.
 • De leerlingen kunnen de situatie van het Aralmeer beschrijven met behulp van het interlocking circles model.
 • De leerlingen kunnen SDG 6 en SDG 9 koppelen aan de situatie van het Aralmeer. • De leerlingen kunnen in hun eigen woorden uitleggen dat het Aralmeer (deels) aan het herstellen is.
 • De leerlingen kunnen m.b.v. aangereikte trefwoorden een schema opstellen m.b.t. waterschaarste in de omgeving van het Aralmeer.
 • De leerlingen kunnen in hun eigen woorden omschrijven waarom het grondwaterpeil in België zo laag staat.
 • De leerlingen kunnen in hun eigen woorden omschrijven waarom België het zoveel slechter doet dan ander landen op vlak van waterschaarste.

Lesmateriaal

Links

 • Via deze link kunnen de leerlingen de Blendspace rond waterschaarste raadplegen.
 • Via deze link kan je een evaluatie vinden rond het ecologisch probleem waterschaarste.

Gemaakt door Stien Aerts

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be