Scratch meertalig

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs Voor het vak ‘Innovaties in het onderwijs’ hebben wij gewerkt rond de thema’s Scratch en (meer)Taal. In samenwerking met Gemeentelijke Basisschool ‘De Vlieger‘ uit Kasterlee hebben we een projectnamiddag programmeren uitgewerkt. Met het project willen wij het leerrendement van analytisch denken bij leerlingen onderzoeken. Dit doen we door een voor- en Lees meer…

Outdoor Education

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs “Sitting is the new smoking” ~ Juliet RobertsonDeze quote van Juliet Robertson, een ervaringsdeskundige in het buitenonderwijs, zette ons aan het denken. Hoewel de bewegingsdrang van leerlingen groot blijft, merken wij dat leerlingen steeds minder en minder bewegen tijdens de schooluren. Scholen willen wel dat hun leerlingen meer bewegen, maar Lees meer…

Ouderbetrokkenheid en – participatie

Een onderwijsproject door derderjaarsstudenten Lager Onderwijs Wat als … Er letterlijk vier muren rond de school zouden staan? Dan is er geen sprake van ouderbetrokkenheid. Er zou geen communicatie zijn tussen school en ouders. Want ouderbetrokkenheid komt pas tot stand wanneer de drie grote pijlers optimaal van toepassing zijn. Ouderparticipatie, Lees meer…

Leerjaardoorbrekend werken

Vijf weken lang werkten wij aan een innoverende manier om leerjaardoorbrekend muzisch te werken in de lagere school met talenten, media en ZILL als richtlijnen. Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs | Innovaties in onderwijs In samenwerking met basisschool Klavertje Vier-sel in Viersel ontwikkelden wij een concept om talentgericht leerjaardoorbrekend te werken binnen muzische vorming. We Lees meer…

Outdoor education T

De module ‘Innovaties in onderwijs’ binnen de lerarenopleiding aan de Thomas More hogeschool in Turnhout bood ons de kans een onderzoek rond ‘outdoor education’ op te starten en uit te voeren. In research wordt regelmatig aangehaald dat outdoor education en outdoor learning een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van Lees meer…

STEAM: STEM inspired by Artists

In this project an international group of students implemented STEAM education in three primary schools and investigated its impact on the motivation of the pupils. We found a clear increase in intrinsic motivation for STEAM education in boys, for girls however we could find no significant change in motivation. An Lees meer…

STEM-onderwijs in een leerjaardoorbrekende aanpak

In samenwerking met partnerschool de Zevensprong te Dessel, ontwikkelden wij een project om leerjaardoorbrekend te werken binnen STEM. Om ons onderzoek te kunnen starten, hebben wij een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd en goede praktijkvoorbeelden geobserveerd.. Vanuit deze bronnen hebben we een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag die luidt als volgt: “We Lees meer…