Artikelverwantschappen

Dit lesmateriaal gaat over de verschillende artikelverwantschappen die er zijn, wat hun eigenschappen en kenmerken zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden in een artikelpresentatie. De leerlingen maken hierrond ook een leuke opdracht. Doelstellingen Leerplandoelen VERKOOP tweede graad BSO (VVKSO-BRUSSEL D/2013/7841/062) 23 Een eenvoudige artikelpresentatie in schappen opbouwen. 23.5 Het Lees meer…

“Urbi et orbi” (beknopte info over De Goede Week en Pasen).

Dit is een kleine opdracht die (beknopt) zowel de Goede Week als het hele paasgebeuren uitlegt. De leerlingen gaan a.d.h.v. een krantenartikel op zoek naar de link tussen De Goede Week, Pasen, paasklokken, paaseitjes, … Doelstellingen Rooms-katholieke godsdienst (geactualiseerde versie): D/2018/0279/031 Leerplandoelstellingen 5. Concretiseren hoe het verhaal van Jezus een Lees meer…