Dit is een goed herhalingspakket met alle leerstof die de leerlingen in de vorige jaren hebben gezien. De leerlijnen bevatten hoofdrekenen, de regel van drie, de volgorde van bewerkingen en procentrekenen. Het kan als lessenreeks worden gegeven in het begin van een schooljaar met als doel herhaling van de basisleerstof.

Doelstellingen

Leerplandoelen

O/2/2014/282

AV Maatschappelijke vorming, AV Natuurwetenschappen, AV Nederlands, AV Wiskunde, AV Project algemene vakken

  • 7 Evenredigheden functioneel kunnen toepassen.
  • 8 In praktische situaties de verworven wiskundige denkmethodes uit de tweede graad zelfstandig kunnen toepassen.
  • 10 Spontaan en zelfstandig metingen, berekeningen en bewerkingen kunnen controleren.

Lesmaterialen

Gemaakt door Toon Van Hoof

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be