Dit is een kleine opdracht die (beknopt) zowel de Goede Week als het hele paasgebeuren uitlegt. De leerlingen gaan a.d.h.v. een krantenartikel op zoek naar de link tussen De Goede Week, Pasen, paasklokken, paaseitjes, …

Doelstellingen

Rooms-katholieke godsdienst (geactualiseerde versie): D/2018/0279/031

Leerplandoelstellingen

 • 5. Concretiseren hoe het verhaal van Jezus een inspiratiebron is (begrijpen).
 • P: 130 (symbolen en riten) –> Handelingen die verwijzen naar een diepere realiteit // “verrijzen”?.
 • C: 141 (Inspirerende Bijbelfiguren) –> Inspirerende personages uit het OT en TT.
 • I: 143 (Zin vinden, zoeken en ontvangen) –> Mensen worden geïnspireerd om aan hun leven dynamiek en betekenis te geven.
 • 6. Verhelderen dat Bijbelverhalen en christelijke tradities gelovigen kunnen inspireren.
 • P: 130 (symbolen en riten) –> Handelingen die verwijzen naar een diepere realiteit.
 • C: 141 (Inspirerende Bijbelfiguren) –> Inspirerende personages –> Verrijzenis van Jezus (nieuwe kansen)?
 • I: 144 (symboolgevoeligheid) –> Symbolen kunnen een wereld van betekenis oproepen.

Lesdoelen

 • De lln kunnen uitleggen wat er met Pasen herdacht wordt;
 • De lln begrijpen dat de verrijzenis van Jezus de kern van het christelijke geloof vormt;
 • De lln kunnen in eigen woorden uitleggen wat “De Goede Week” inhoudt. (De leerlingen moeten stilstaan bij het feit dat de verrijzenis de kern van het christelijke geloof vormt. Elke dag is een nieuwe kans (verrijzenis) om opnieuw te beginnen!)

Lesmateriaal

Gemaakt door Cedric Willemsen

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be