Dit lesmateriaal gaat over de verschillende artikelverwantschappen die er zijn, wat hun eigenschappen en kenmerken zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden in een artikelpresentatie. De leerlingen maken hierrond ook een leuke opdracht.

Doelstellingen

Leerplandoelen

VERKOOP tweede graad BSO (VVKSO-BRUSSEL D/2013/7841/062)

  • 23 Een eenvoudige artikelpresentatie in schappen opbouwen.
  • 23.5 Het belang van de artikelverwantschap voor de presentatie van de artikelen toelichten en aanpassen.

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen artikelverwantschappen herkennen.
  • De leerlingen kunnen artikelverwantschappen gebruiken in een presentatie.

Lesmateriaal

Gemaakt door Tina Hermans

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be