Wederzijdse communicatie over buitenactiviteiten

De communicatie over het buitenspelen liep moeizaam tussen de ouders en de leerkrachten van de kleuters van het Heilig Graf Vosselaar. We zijn gaan onderzoeken aan wat dit lag en wat de verwachtingen zijn van de ouders en de leerkrachten over de communicatie van de buitenactiviteiten.

Op basis van dit probleem hebben we het volgende doel en onderzoeksvragen bedacht:

Onderzoeksdoel:
Ons praktijkonderzoek heeft tot doel de verwachtingen van wederzijdse communicatie omtrent de buitenactiviteiten tussen de kleuterleerkrachten en ouders van de kleuters in het heilig graf in Vosselaar op elkaar af te stemmen.

Hoofdvraag:
Wat is er nodig voor een wederzijdse communicatie tussen de leerkrachten en ouders van de kleuters op het heilig graf in Vosselaar op gebied van buitenactiviteiten?

Deelvragen:

  1. Wat zijn de verwachtingen over wederzijdse communicatie van de ouders van de kleuters van het heilig graf Vosselaar omtrent de buitenactiviteiten?
  2. Wat zijn de verwachtingen over wederzijdse communicatie van de kleuterleerkrachten van het heilig graf Vosselaar omtrent de buitenactiviteiten?

We wilden dat onze onderzoeksvragen werden beantwoord door onze interviews en door ons theoretisch kader. We hebben 4 kleuterleerkrachten geïnterviewd en 8 ouders. We hebben al deze interviews naast elkaar gelegd en hier codes op geplakt. Op deze manier konden we dan een conclusie trekken en antwoorden op onze onderzoeksvragen. We hebben ook onze bronnen gebruikt om te kunnen antwoorden op de onderzoeksvragen.

Conclusie: Met dit praktijkonderzoek is de volgende onderzoeksvraag onderzocht: “Wat is er nodig voor een wederzijdse communicatie tussen de leerkrachten en ouders van de kleuters op het heilig graf in Vosselaar op gebied van buitenactiviteiten?”. Hiertoe is er een bronnenonderzoek uitgevoerd en zijn er interviews gedaan met verschillende ouders en kleuterleerkrachten. Om een goed antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag, is deze vraag opgesplitst in twee deelvragen, namelijk “Wat zijn de verwachtingen over wederzijdse communicatie van de ouders van de kleuters van het heilig graf Vosselaar omtrent de buitenactiviteiten?” en “Wat zijn de verwachtingen over wederzijdse communicatie van de kleuterleerkrachten van het heilig graf Vosselaar omtrent de buitenactiviteiten?” . Door de twee deelvragen op te lossen, kan er een conclusie getrokken worden op de hoofdvraag “Wat is er nodig voor een wederzijdse communicatie tussen de leerkrachten en ouders van de kleuters op het heilig graf in Vosselaar op gebied van buitenactiviteiten?”

De conclusie is dat de ouders duidelijke verwachtingen hebben naar leerkrachten toe over de communicatie over buitenspelen. De ouders willen meer foto’s en informatie hebben van dagdagelijkse activiteiten buiten, ze willen hierop kunnen reageren en ze willen één vaste communicatielijn hiervoor. De leerkrachten hebben daarentegen niet veel verwachtingen van ouders, maar als er één uitgesproken verwachting is, dan is dit dat ze meer interactie willen van de ouders. Om dit probleem op te lossen moeten ze hun verwachtingen naar elkaar uitspreken en deze verwachtingen op elkaar afstemmen. De ouders willen één communicatielijn. Het is dus belangrijk dat de school voor elke ouder één communicatielijn heeft, dit omdat de ouders zeer divers zijn en je op deze manier alle ouders op de beste wijze kan benaderen. Op deze manier gaan ouders ook meer interactief zijn. Er zijn veel scholen en leerkrachten die zich niet bewust zijn van hun eigen impliciete verwachtingen die ze hebben van de ouders. In het traditionele verwachtingspatroon van ouders zien we dat de betrokkenheid van de ouders eerder eenrichtingsverkeer is. Het is belangrijk dat ze beide hun verwachtingen en doelen verwoorden naar elkaar toe en dat ze naar elkaar luisteren. Als ze dit van elkaar weten, dan kunnen ze samen gaan kijken wat ze kunnen doen om deze doelen en verwachtingen te behalen. Het is hierbij belangrijk dat ze deze verwachtingen en doelen gezamenlijk evalueren (Dierickx, 2021).

Projectgroep & partners

Studenten

Elsermans Zohra, De Vrij Danaë en Roelen Sofie

Lerarenopleiders

Laure Dewolf

Partnerschool of -organisatie

Basisschool Heilig Graf Vosselaar

Meer weten?

Elien Sneyers
Verantwoordelijke Onderzoekslab Kleuteronderwijs
T +32 14 56 23 40
E elien.sneyers@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.