klimmen, klauteren, kruipen en balanceren

Wij zijn gaan onderzoeken hoe we het klimmen, klauteren, kruipen en balanceren konden verbeteren in de buitenlucht in de school ‘De Wervetuin’. We zijn tot de conclusie gekomen dat we niet veel materiaal nodig hadden om dit te realiseren.

De school die wij ondersteund hebben, zagen de bomen niet meer door het bos. Ze wisten niet hoe ze de ZILL-doelen naar buiten konden brengen. We hebben ons voornamelijk gefocust op de bewegingsdoelen klimmen, klauteren, kruipen en balanceren. We zijn gaan kijken welke materialen er al op de school aanwezig waren en welke impulsen de leerkrachten gaven omtrent het klimmen, klauteren, kruipen en balanceren.

We hebben onze data verzameld aan de hand van focusgesprekken (met instanties en leerkrachten) en observaties (vrijspelen met de focus op materialen en klimmen, klauteren, kruipen en balanceren).

We hebben aan de hand van kosteloos materiaal, dat gemakkelijk te hanteren is, ervoor gezorgd dat de kleuters van de Wervetuin meer kunnen klimmen, klauteren, kruipen en balanceren. Dit onder meer aan de hand van een slackline. We merkten dat de slackline een goed instrument was om het klimmen, klauteren, kruipen en balanceren te verbeteren.

Projectgroep & partners

Studenten

Sieben Verscuren en Lise Pelgrims

Lerarenopleiders

Laure De Wolf

Partnerschool of -organisatie

De Wervetuin

Meer weten?

Elien Sneyers
Verantwoordelijke Onderzoekslab Kleuteronderwijs
T +32 14 56 23 40
E elien.sneyers@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.