(H)open creativiteit!

Als kinderen allemaal dezelfde kippen moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt! De afgelopen maanden zijn wij aan de slag gegaan met de vraag ‘Wat is het effect op de kleuters van de tweede kleuterklas van de basisschool Sint Jozef Coloma te Mechelen bij beeldopdracht in een open muzische houding’. Wij onderzochten het algemeen welbevinden van de kleuters van de tweede kleuterklas. We bekeken ook hun beeldend traject in voorgaande jaren MAAR we bekeken vooral wat het effect is op de kleuters hun welbevinden bij een open opdracht in vergelijking met een gesloten opdracht. Onze kernvraag hier is: kunnen deze kleuters in hun eigenheid hun ei kwijt?

Het praktijkprobleem binnen deze school is dat de kleuters van de Basisschool Sint Jozef Coloma te Mechelen weinig kindgericht op een beeldende manier aan de slag gaan. Met andere woorden gaan de kleuters meer vanuit een gesloten beeldopdracht te werk in plaats van een open beeldopdracht.
We zijn aan de slag gegaan met de volgende onderzoeksvragen en onderzoeksdoel:

Onderzoeksdoel: Ons praktijkonderzoek heeft tot doel om de kleuters van de tweede kleuterklas van de Basisschool Sint Jozef Coloma te Mechelen beeldend te laten werken vanuit een expressieve houding om zo het effect van welbevinden te beïnvloeden.

Hoofdvraag: Wat is het effect op het welbevinden van de kleuters van de tweede kleuterklas van de Basisschool Sint Jozef Coloma te Mechelen bij een beeldopdracht die wordt uitgevoerd vanuit een open muzische houding? (Evaluerend).

Deelvraag 1: Hoe ziet het welbevinden van de kleuters van de tweede kleuterklas van de Basisschool Sint Jozef Coloma te Mechelen eruit bij een beeldopdracht van Juf Tessa? (Beschrijvend)

Deelvraag 2: Hoe ziet het beeldend traject van de kleuters van de tweede kleuterklas van de Basisschool Sint Jozef Coloma te Mechelen eruit in voorgaande jaren? (Beschrijvend)

Deelvraag 3: Wat is het verschil in welbevinden bij de kleuters van de tweede kleuterklas van de Basisschool Sint Jozef Coloma te Mechelen tussen open beeldopdrachten versus gesloten beeldopdrachten? (Vergelijkend)

Voor ons praktijkonderzoek zijn wij aan de slag gegaan aan de hand van verschillende methodieken. Voor onze eerste deelvraag zijn wij te werk gaan met een literatuurstudie. We deden ook een interview met de klasleerkracht zelf. Ook deden we een observatie van een beeldopdracht die de klasjuf zelf had voorbereid. Wij concludeerden hieruit dat het welbevinden algemeen gemiddeld was, namelijk een 3/5. Voor onze tweede deelvraag zijn wij opnieuw aan de slag gegaan met een bevraging aan de hand van een focusgesprek. Deze heeft plaatsgevonden met de kleuterleerkrachten van de eerste kleuterklas. Wij zijn ook hier aan de hand van een literatuurstudie verder gaan onderzoeken wat betreft het algemeen traject van de kleuters. Voor onze derde en laatste onderzoeksvraag zijn wij opnieuw gaan observeren maar deze keer naar een eigen gemaakte open beeldopdracht. We kozen er bewust voor deze zelf voor te bereiden maar te laten uitvoeren door de klasjuf zelf. We wilden hier absoluut het welbevinden niet beïnvloeden door een nieuwe juf in de klas te zetten. Hier merkte we na elke beeldopdracht een stijging in het welbevinden. We zijn dan ook geëindigd op een gemiddelde van 4,5/5. Ook in dit onderdeel zijn we aan de slag gegaan door literatuur te bestuderen. We concluderen dus een algemene stijging in het welbevinden bij open beeldopdrachten in vergelijking met gesloten beeldopdrachten.

Projectgroep & partners

Studenten

Yuna Heyns, Maïté Jacobs en Ines Engelen

Lerarenopleiders

Christine Heylen

Partnerschool of -organisatie

Basisschool Coloma Mechelen

Meer weten?

Elien Sneyers
Verantwoordelijke Onderzoekslab Kleuteronderwijs
T +32 14 56 23 40
E elien.sneyers@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.