Het overgangsdocument van basisonderwijs naar secundair onderwijs onder de loep.

De bestaande BASO-fiche is een genuanceerde informatiefiche opgesteld door de basisschool, die bij inschrijving in het secundair onderwijs idealiter wordt voorgelegd. Tijdens onze literatuurstudie merkten we op dat de informatie die terug te vinden is in de verschillende BASO-fiches niet uniform is. Om hieraan tegemoet te komen, hebben we getracht een uniforme BASO-fiche te ontwerpen die zowel digitaal als op papier in te vullen is.

Sinds de modernisering van het secundair onderwijs is er vraag naar een beter zicht op hoe de onderwijsloopbaanbegeleiding bij leerlingen in het secundair onderwijs verloopt. Een belangrijk begin van deze begeleiding is het verder opvolgen van de begeleiding vanuit het basisonderwijs. Hiertoe is in het secundair onderwijs de BASO-fiche ontworpen als resultaat van het project Proeftuinen van de Vlaamse Overheid.
Hieraan gekoppeld volgende onderzoeksvraag: Hoe kan een uniforme BASO-fiche eruitzien voor een scholengemeenschap in de vorm van een offline en online bestand?

We stuurden een vragenlijst door naar verschillende secundaire en lagere scholen en ontvingen 14 antwoorden. Alle respondenten beamen dat de zorgnoden van de leerlingen en de aangeboden zorgen centraal staan. In de lagere school wordt veel belang gehecht aan de kwaliteiten en groeikansen van leerlingen. In het secundair onderwijs vindt 9 op 11 dit laatste gegeven eveneens belangrijk, maar deze laatste groep acht ook de vermelding van sociale competenties van belang.

Projectgroep & partners

Studenten

Seppe Raeymaekers, Robbe Van Beeck, Emile Van Regenmortel en Sander Vleugels

Lerarenopleiders

Bart Staes en Marijke Voets

Partnerschool of -organisatie

Thomas More Vorselaar, Inge Peeters

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.