Deze quiz is een leuke manier om het begrijpend lezen van je leerlingen te toetsen. De vragen zijn zeer concreet en de leerlingen worden uitgedaagd om moeilijke/nieuwe woorden en begrippen op te zoeken.

Doelstellingen

– LPD 1 Zelfstandig en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie vinden en selecteren uit:
o gesproken teksten
o geschreven teksten
o beeldmateriaal
o ICT-bronnen
o tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten.

– LPD 6 Zelfstandig analoge of digitale hulpmiddelen gebruiken om de communicatie en het taalvaardig handelen te optimaliseren, zoals:
o een verklarend woordenboek
o een spellingwijzer
o een schrijfkader of standaard tekststructuur
o een spreekkader of standaard tekststructuur
o software
o aangeboden ondersteunend visueel materiaal
o lay-out

– LPD 7 Bij het luisteren en het lezen, indien nodig, volgende strategieën gebruiken:
o gebruik maken van aangeboden beeldmateriaal
o gebruik maken van de context
o het leesdoel bepalen
o onduidelijke passages opnieuw lezen
o de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden
o de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden.

– LPD 8 *Zich bij het lezen en luisteren blijven concentreren, ondanks het feit dat men niet alles begrijpt. Hieruit werden volgende leerdoelen opgesteld:
o De leerlingen kunnen aandachtig een tekst lezen.
o De leerlingen zijn in staat om inhoudelijke vragen te beantwoorden over de tekst.
o De leerlingen zoeken nieuwe woorden op in een woordenboek of online.
o De leerlingen kunnen onbekende woorden afleiden vanuit de context van de tekst.

Projectgroep & partners

Student

Jana Theys

Lerarenopleiders

Liesbeth Michiels

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.