Spelling

Aan de hand van deze digitale tool kunnen de leerlingen oefenen op verschillende onderdelen van spelling. De onderdelen die in de tool behandeld worden zijn de volgende: klinkers en medeklinkers, vrije en gedekte klinkers, begin en eindmedeklinkers, tweeklanken, zelfstandige naamwoorden, verkleinwoorden en hoofdletters. Bij elk onderdeel werd een verwerving en Lees meer…