Deze kennisclip is voor leerlingen van de opleiding Beeldende en architecturale kunsten met een beperkte kennis Nederlands. Ze leren de juiste benamingen toepassen.

Doelstellingen

Leerplandoelen BRUSSEL D/2016/13.758/00 4

  • 1. De leerlingen maken bij 2D en 3D kennis met ruimte en aanzichten.
  • 9. De leerling ontwikkelt de waarneming en de weergave: vorm, volume, constructie en functie .
  • 10. De leerling ontwikkelt tekenvaardigheid met tekeninstrumenten en met de losse hand.
  • 11. De leerling verwerft inzicht in schaal, maat, constructie en verhouding.

Lesdoelen

  • De leerlingen leren de juiste benaming te gebruiken en kunnen hierop oefeningen maken.

Lesmateriaal

Gemaakt door Sara Ferket

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be