In dit lessenpakket vind je een bundel ‘Liefde is…’ en een begeleidende powerpoint. In deze bundel staan ‘veranderingen’ in de puberteit centraal. Wat verandert er aan ons lichaam? Wat verandert er op sociaal-emotioneel vlak? Hoe komt dat? Hoe gaan we daar het beste mee om?

Doelstellingen

Ontwikkelingsdoelen OV3

 • 3. Taalvaardigheid: 3.3. Lezen: 3.3.2. De essentie achterhalen:
  • 74. De leerling interpreteert eenvoudige grafische voorstellingen, schema’s, tabellen en plattegronden (werken met stappenplan: powerpoint “Liefde is…” en stappenplan “Zelf Kahoot maken”)
 • 4. Gezondheidseducatie: 4.6 Stress en emoties:
  • 40. De leerling gaat gepast om met sociaal-emotionele en lichamelijke veranderingen in de puberteit.
 • 4. Gezondheidseducatie: 4.7 Intieme relaties en seksualiteit:
  • 43. De leerling kent de lichamelijke aspecten van relaties en seksualiteit zoals lichaamsveranderingen, lichaamsverschillen, het functioneren van het eigen lichaam en dat van iemand van het andere geslacht.
 • 9. Vrijetijdsvaardigheden: 9.2. Muzische vorming: 9.2.5 Media:
  • 34. De leerling werkt alleen of in groep scheppend met media.
 • 10. ICT:
  • 4. De leerling kan zelfstandig leren in en door ICT ondersteunde leeromgeving.

Lesmateriaal

Gemaakt door Eline Hendrickx

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be