Vergelijking van de bestuurde volkeren: Grieken en Romeinen

In dit lespakket wordt er een vergelijking gemaakt tussen de bestuurde volkeren: Grieken en Romeinen. Er wordt gefocust op 3 domeinen: politiek, sociaal en cultureel. De les is opgebouwd aan de hand van een interactieve PowerPoint met op het einde een differentiatieoefening (bookwidgets). De differentiatieoefeningen kan je ook terugvinden bij Lees meer…

Het transportstelsel

Dit zelfstudiepakket, ontworpen in TesTeach, gaat over het transportstelsel. Het zelfstudiepakket is toepasbaar naast het leerboek/leerwerkboek/werkboek Biogenie 1, maar kan ook daarnaast worden gebruikt. Het neemt in totaal twee lesuren in beslag. Door middel van gevarieerde en uitdagende verwerving- en verwerkingsopdrachten komen de leerlingen alles te weten over het hart, Lees meer…

Verenkelen of verdubbelen klinker/medeklinker

Dit lesmateriaal bevat een kennisclip ter ondersteuning bij de lesinhouden van de les ‘Speel je spelling’ in Taalweb 1. Het werd aangevuld met een syntheseoefening op Bookwidgets. Doelstellingen Leerplandoelen 18 De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van het Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van hun Lees meer…