In dit lessenpakket wordt het onderwerp materie behandeld. Eerst wordt er concreet uitgelegd wat materie is. Dan worden de aggregatietoestanden en faseovergangen besproken. Er wordt afgesloten met zuivere stoffen en mengsels. De verschillende soorten mengsels (homogeen en heterogeen) worden hier ook uitgelegd.

Doelstellingen

Leerplandoelen

  • 34 De leerlingen onderscheiden voorbeelden van zuivere stoffen en mengsels in authentieke contexten.
  • Doelstellingen van het lager onderwijs kan je terugvinden in de bijlage.

Lesmateriaal

Links

  • Via deze link ga je naar het lespakket op Deck Toys

Gemaakt door Elias Hens en Gertjan Pellis

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be