Een zakelijke e-mail versturen

De leerlingen versturen een zakelijke e-mail. De opmaak van een zakelijke e-mail is reeds gekend. Deze opdracht kan gebruikt worden in een remediëringsplan. Doelstellingen Leerplandoelen VVKSO, 2de graad BSO Communicatieve vaardigheden D/2013/7841/004 LPD 6.2.2 De leerling kan communiceren via e-mail. Lesdoelen De leerlingen kunnen een zakelijke e-mail opmaken en versturen. Lees meer…

Kantoor: Tekstverwerking

Hier vindt u een herhalingsopdracht rond tekstverwerking. De leerlingen kunnen hiermee zelfstandig aan de slag. Het kan ook gebruikt worden als remediëring. Doelstellingen Leerplandoelen Leerplan: VVKSO, 2de graad BSO Kantoor D/2013/7841/062 C1 LPD 11 Een document doeltreffend invoeren, structuren en opmaken De leerlingen kunnen een tekst opmaken. Lesdoelen De leerlingen kunnen een opmaak kopiëren. Lees meer…

Reële functies

Dit lesmateriaal gaat over het bepalen van het domein, bereik, nulpunten, tekenverloop en functieverloop van reële functies. Ook het tekenen van een grafiek komt aan bod. Doelstellingen Leerplandoelen WISKUNDE tweede graad ASO (VVKSO-BRUSSEL D/2002/0279/047) 39 Een gegeven grafiek interpreteren, o.m. bepaalde waarden aflezen, extreme waarden aflezen en het globale verloop Lees meer…

Elektrische installaties – niveausensors

Dit lesmateriaal bevat een PREZI-oefening voor leerlingen van B2EI3, een website met lesinhouden en oefeningen voor leerlingen van T2ET3 en B2EI3, en een website met lesinhouden voor leerlingen van ET5/ET6/EI7/EMTD6. Doelstellingen Leerplandoelen ELEKTRISCHE INSTALLATIES tweede graad BSO (VVKSO-BRUSSEL D/2009/7841/001) 88 Het begrip elektrische weerstand verduidelijken, de eenheid, het symbool, en Lees meer…

“Urbi et orbi” (beknopte info over De Goede Week en Pasen).

Dit is een kleine opdracht die (beknopt) zowel de Goede Week als het hele paasgebeuren uitlegt. De leerlingen gaan a.d.h.v. een krantenartikel op zoek naar de link tussen De Goede Week, Pasen, paasklokken, paaseitjes, … Doelstellingen Rooms-katholieke godsdienst (geactualiseerde versie): D/2018/0279/031 Leerplandoelstellingen 5. Concretiseren hoe het verhaal van Jezus een Lees meer…