Dit educatief pakket behandelt evenredigheden voor 3BSO. Het pakket is gebaseerd op het leerwerkboek Concreet 3 (pagina’s 106 tot en met 115). De leerlingen gaan zelfstandig en actief aan de slag om de leerstof te ontdekken en in te oefenen via de tool deck.toys. Het pakket omvat een online leerpad voor de leerlingen, hulpfiches, een handleiding met instructies hoe u het leerpad zelf kan aanpassen en een werkbundel voor leerlingen die geen toegang hebben tot internet, alsook een verbetersleutel voor deze werkbundel.

Doelstellingen

Leerplandoelen

 • leerplandoel 24: Verbanden tussen grootheden herkennen.
 • leerplandoel 25: De onbekende grootheid bij evenredige grootheden vinden. (8)
 • Attitude 1: De leerlingen ontwikkelen zin voor nauwkeurigheid en orde. (16)
 • Attitude 2: De leerlingen ontwikkelen kritische zin, onder meer: een kritische houding tegenover de eigen berekeningen en resultaten; een reflectief houding ten aanzien van de gekozen oplossingsmethode. (16)
 • Attitude 3: De leerlingen ontwikkelen zelfwerkzaamheid. (16 en 21)

Vormingsdoelen

 • Toepasbaarheid van wiskunde: De leerlingen beseffen dat evenredigheden vaak voorkomen in het dagelijks leven, alsook in praktijkvakken. Ze zullen hier dus zeker nog mee in contact komen, wat het belangrijk maakt om een evenredigheid niet alleen te herkennen, maar hier ook een oplossingsmethode voor te leren.
 • Toepasbaarheid van wiskunde: De leerlingen beseffen dat de regel van drie hen kan helpen bij recht en omgekeerd evenredige grootheden. Ze kunnen hiermee berekeningen maken om bijvoorbeeld iets te organiseren, afstand en tijd te berekenen, een hoeveelheid te bepalen, et cetera. Deze regel is dus een hulpmiddel waar zij praktisch, en in het dagelijkse leven, mee aan de slag kunnen. 

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen welk verband twee grootheden hebben: recht evenredig, omgekeerd evenredig of niet evenredig.
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat het betekent wanneer een grootheid recht evenredig of omgekeerd evenredig is, in functie van meer of minder.
 • De leerlingen kunnen voorbeelden uit het dagelijks leven geven van recht evenredige grootheden en omgekeerd evenredige grootheden.
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen hoe je een vraagstuk oplost met een recht (of omgekeerd) evenredige grootheid.
 • De leerlingen kunnen met behulp van een gegeven tabel vraagstukken oplossen met recht (of omgekeerd) evenredige grootheden.
 • De leerlingen kunnen vraagstukken oplossen met recht (of omgekeerd) evenredige grootheden, waarbij ze zelf een tabel opstellen.

Lesmateriaal

Links

Via deze link kunt u het online leerpad bekijken en bovendien een kopie opslaan op uw eigen account.

Gemaakt door Emma Leysen

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be