Dit lesmateriaal bevat een PREZI-oefening voor leerlingen van B2EI3, een website met lesinhouden en oefeningen voor leerlingen van T2ET3 en B2EI3, en een website met lesinhouden voor leerlingen van ET5/ET6/EI7/EMTD6.

Doelstellingen

Leerplandoelen

ELEKTRISCHE INSTALLATIES tweede graad BSO (VVKSO-BRUSSEL D/2009/7841/001)

 • 88 Het begrip elektrische weerstand verduidelijken, de eenheid, het symbool, en de meest gebruikte veelvouden en onderdelen correct gebruiken.

ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN derde graad TSO (VVKSO-BRUSSEL D/2013/7841/018)

 • 70 Het toepassingsgebied van diverse sensoren verklaren.
 • 72 Het werkingsprincipe van een regelactie aan de hand van een voorbeeld toelichten.

INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT derde graad BSO specialisatiejaar (VVKSO-BRUSSEL D/2013/7841/040)

 • 24 Verschillende types sensoren bespreken en aansluiten naar gelang het meetprincipe en de verwerking van de signalen.

Lesdoelen

(tweede graad BSO)

 • De leerlingen kunnen de betekenis van elektrische weerstand in eigen woorden uitleggen.
 • De leerlingen kunnen de weerstandswaarde van een elektrische weerstand bepalen a.d.h.v. de kleurencode.
 • De leerlingen kunnen de digitale multimeter instellen en vervolgens correct hanteren om de weerstandswaarde van een elektrische weerstand te bepalen.

(derde graad TSO)

 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen hoe een proportionele regelaar reageert op een error in het proces. 
 • De leerlingen kunnen het belang van het beperken van aanloopstromen bij elektromotoren in eigen woorden uitleggen.
 • De leerlingen kunnen de verschillende principes, bij de aanloopstromen bij elektromotoren, van elkaar onderscheiden.
 • De leerlingen kunnen de formule van hydrostatische druk zelfstandig toepassen in oefeningen.
 • De leerlingen kunnen a.d.h.v. eigenschappen verklaren om welke niveausensor het gaat.

(derde graad BSO specialisatiejaar)

 • De leerlingen kunnen de formule van hydrostatische druk zelfstandig toepassen in oefeningen.
 • De leerlingen kunnen a.d.h.v. eigenschappen verklaren om welke niveausensor het gaat.

Lesmaterialen

Links

 • Via deze link kan je online lesmateriaal terugvinden voor de tweede graad.
 • Via deze link kan je online lesmateriaal terugvinden voor de derde graad.
 • Via deze link kan je meer informatie vinden over ‘leraar en verantwoordelijkheid’.

Gemaakt door Christophe Van de Poel

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be