Guidance in inquiry-based learning

UTOPIA- Sharing knowledge We wanted to see if 9-years-old children can find good questions and do a research on their own or if they need more guidance during inquiry-based learning. We did 2 lessons with different types of guidance to see which type is the best for the 9-years-old children. Lees meer…

De Lantaarnaansteker: ingesproken verhaal

In dit filmpje wordt het prentenboek ‘De lantaarnaansteker’ voorgelezen. Het boek kan gebruikt worden om te praten over eenzaamheid. Het is een prentenboek met prachtige prenten en een meeslepend verhaal. Doelstellingen ZILL Rooms- katholieke godsdienst – openkomen voor geloofstaal, symboliek en rituelen- RKgs3- De adventscampagne Welzijnszorg leren kennen als een Lees meer…

Wetenschap en techniek / ZILL

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs In ons onderzoek komt u meer te weten over het gebruik van wetenschap en techniek in combinatie met ZILL. We onderzochten op basisschool ‘De Springplank’ te Broechem waarom het voor de leerkrachten moeilijk is om techniek toe te passen in de lespraktijk. We zijn in Lees meer…

Outdoor Education

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs “Sitting is the new smoking” ~ Juliet RobertsonDeze quote van Juliet Robertson, een ervaringsdeskundige in het buitenonderwijs, zette ons aan het denken. Hoewel de bewegingsdrang van leerlingen groot blijft, merken wij dat leerlingen steeds minder en minder bewegen tijdens de schooluren. Scholen willen wel dat hun leerlingen meer bewegen, maar Lees meer…

Ouderbetrokkenheid en – participatie

Een onderwijsproject door derderjaarsstudenten Lager Onderwijs Wat als … Er letterlijk vier muren rond de school zouden staan? Dan is er geen sprake van ouderbetrokkenheid. Er zou geen communicatie zijn tussen school en ouders. Want ouderbetrokkenheid komt pas tot stand wanneer de drie grote pijlers optimaal van toepassing zijn. Ouderparticipatie, Lees meer…

Leerjaardoorbrekend werken

Vijf weken lang werkten wij aan een innoverende manier om leerjaardoorbrekend muzisch te werken in de lagere school met talenten, media en ZILL als richtlijnen. Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs | Innovaties in onderwijs In samenwerking met basisschool Klavertje Vier-sel in Viersel ontwikkelden wij een concept om talentgericht leerjaardoorbrekend te werken binnen muzische vorming. We Lees meer…

STEM-onderwijs in een leerjaardoorbrekende aanpak

In samenwerking met partnerschool de Zevensprong te Dessel, ontwikkelden wij een project om leerjaardoorbrekend te werken binnen STEM. Om ons onderzoek te kunnen starten, hebben wij een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd en goede praktijkvoorbeelden geobserveerd.. Vanuit deze bronnen hebben we een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag die luidt als volgt: “We Lees meer…