Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs

Op een dag beslissen je ouders om te verhuizen. Je komt ergens terecht waar je niemand kent en waar niemand begrijpt wat jij wilt zeggen. Het klinkt als een nachtmerrie, maar het is de realiteit voor veel anderstalige nieuwkomers. Met deze reden is het project iMAT ontwikkeld door Hivset.  iMAT (instrument Mathematics Anderstalige Thuistaal) is een vertaaltool met visuele ondersteuning voor anderstalige leerlingen. Vanuit het Hivset kwam de vraag of wij het bestaande materiaal van iMAT flexibeler en toegankelijker kunnen maken. We stelden ons de onderzoeksvraag: “Hoe kunnen we het bestaande project iMAT optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.”

Noden van de school

Leerlijn
Om het materiaal nog toegankelijker te maken, hebben we extra structuur toegevoegd. Hiervoor zijn we de termen gaan sorteren per leerjaar aan de hand van leerplandoelen.

Website
Om het materiaal flexibeler in te kunnen zetten hebben we besloten om het te digitaliseren.

Ondersteuning leerkracht
Leerkrachten weten onvoldoende hoe ze het materiaal kunnen inzetten. We hebben een informatiefiche ontwikkeld om leerkrachten op weg te helpen.

Verbeteringen
We analyseerden en controleerden de taalfiches Engels en Frans en maakten aanpassingen waar nodig.

Concreet-aanschouwelijk
Om het bestaande materiaal verder aanschouwelijk te maken, hebben we enkele instructiefilmpjes ontwikkeld.

Conclusie
Het idee om de thuistaal te integreren in het wiskundeonderwijs is zeer waardevol. Uit ons onderzoek blijkt dat er nog ruimte is voor verdere ontwikkeling. Hier hebben we op ingespeeld door het materiaal te optimaliseren en verder te digitaliseren.

Projectgroep & partners

Studenten

Tom Bosmans, Toon Vennekens, Tessa Vinken & Warre Vromans

Lerarenopleiders

Wouter Diels & Ann Dirckx

Partnerschool

HIVSET in Turnhout

Projectwebsite

Interesse in dit project? Bezoek de projectwebsite voor meer informatie!

Projectwebsite

Update materiaal (Arabisch)

Meer weten?

Wouter Diels
Lerarenopleider
T +3214740374
E wouter.diels@thomasmore.be

Greet Cuyt

Verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
T+3214740216
E greet.cuyt@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

iMAT rekentaal website

HIVSET – DoorElkaar

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.