Een onderwijsproject door derderjaarsstudenten Lager Onderwijs

Wat als … Er letterlijk vier muren rond de school zouden staan?

Dan is er geen sprake van ouderbetrokkenheid. Er zou geen communicatie zijn tussen school en ouders. Want ouderbetrokkenheid komt pas tot stand wanneer de drie grote pijlers optimaal van toepassing zijn. Ouderparticipatie, thuisbetrokkenheid,  communicatie zijn volgens onderzoek de belangrijkste onderdelen van ouderbetrokkenheid. Uit onderzoek blijkt ook dat ouderbetrokkenheid meer inhoudt dan enkel een oudercontact bijwonen of deel uitmaken van de ouderraad.

Wij  onderzoeken hoe we ouderbetrokkenheid kunnen verhogen en of dit invloed heeft op de leerprestaties van een kind. Maar hoe verhoog je de ouderbetrokkenheid van niet of weinig betrokken ouders? We merken dat zelfs wanneer er geen vier muren rond de school staan, het toch stroef kan lopen wanneer het over ouderbetrokkenheid gaat.

Situering

De stad Lier stelde ons de vraag of de afkomst van een leerling (autochtoon/allochtoon) invloed heeft op de ouderbetrokkenheid. Ze vroegen zich af wat ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie concreet inhoudt. Het Sint-Gummaruscollege te Lier was enthousiast om mee te werken aan ons project. Zij hadden bijkomende deelvragen voor ogen, zoals: “Heeft thuisbetrokkenheid invloed op de leerresultaten?” en “Hoe kunnen we de ouderbetrokkenheid verhogen vooral op vlak van lezen?”.

Verschil ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind, thuis en op school. Bijvoorbeeld: samen naar de bibliotheek gaan, een gesprek over de dag, samen een boek lezen …

Ouderparticipatie is het actief deelnemen als ouder aan schoolse activiteiten. Bijvoorbeeld: uitstappen maken, naar het schoolfeest komen, helpen bij een knutselles, leesouder …

Het onderzoek

Om deze vragen te beantwoorden, hebben we verschillende bronnen geraadpleegd. Zelf hebben we een onderzoek opgebouwd omtrent de ouderbetrokkenheid in het Sint-Gummaruscollege. Als eerste hebben we een koffiebabbel gedaan om de ouders te laten nadenken over het begrip “ouderbetrokkenheid” en ze te triggeren om naar onze “Tips en tricks-avond” te komen.

De “Tips en tricks-avond” omvatte een doorschuifsysteem waarbij ouders op vlak van verschillende leergebieden: taal, huiswerk, wiskunde, lezen in gesprek meer informatie verkregen. Dit was een groot succes: ouders en leerkrachten gaven aan dit jaarlijks uit te zullen voeren. We hebben ons dit jaar beperkt tot de lagere graad, men kan dit op termijn opentrekken naar de volledige basisschool.

Voor het eindonderzoek hebben we geprobeerd de leerresultaten te koppelen aan de ouderbetrokkenheid. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van rapporten en een mondelinge bron. Alle ouders van leerlingen uit de derde kleuterklas en de eerste graad hebben een enquête ingevuld omtrent ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en welzijn. Geen van deze vier pijlers, de inschrijvingen van de “Tips en tricks-avond, de ênquete en de mondelinge bron  gaf echter een duidelijk verband met de leerresultaten.

Projectgroep & partners

Studenten

Arno Crabbé, Eveline Leysen, Marie Vervoort, Nick Van Deuren, Nissy Vermeuelen & Zoë Van der Auwera

Lerarenopleiders

Lieveke Hellemans

Partners

Stad Lier & het Sint-Gummaruscollege

Projectwebsite

Ouderbetrokkenheid

Meer weten?

Lieveke Hellemans
Lerarenopleider
T +3214740215
E lieveke.hellemans@thomasmore.be

Greet Cuyt
Verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
T +3214740216
E greet.cuyt@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Projectwebsite ouderbetrokkenheid

Vrije Basisschool -Sint-Gummaruscollege

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.