Vijf weken lang werkten wij aan een innoverende manier om leerjaardoorbrekend muzisch te werken in de lagere school met talenten, media en ZILL als richtlijnen.

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs | Innovaties in onderwijs

In samenwerking met basisschool Klavertje Vier-sel in Viersel ontwikkelden wij een concept om talentgericht leerjaardoorbrekend te werken binnen muzische vorming. We integreerden het project in het kader van het nieuwe leerplan katholiek onderwijs (ZILL). 

Zo kwamen we tot onze onderzoeksvraag: ‘Wij onderzoeken wat nodig is om een leerlijn talentgericht leerjaardoorbrekend werken te ontwikkelen voor het leerdomein muzische vorming omdat we willen weten hoe we dit kunnen integreren in ZILL teneinde een concept te ontwikkelen waarmee scholen talentgericht leerjaardoorbrekend kunnen werken binnen muzische vorming.’

Leerjaardoorbrekend

Wij ontwikkelden een concept dat een antwoord geeft op onze onderzoeksvraag. Concreet zullen we werken in een cyclus van drie schooljaren, rond achttien thema’s. Tijdens ieder schooljaar komen zes verschillende thema’s aan bod. Zo werken alle leerlingen in hun lagere schoolloopbaan twee keer rond elk thema. Het thema ‘schoolfeest’ is hier een uitzondering op omdat dit ieder jaar aan bod komt. Dit hebben we bewust zo gekozen omdat kinderen bij het organiseren van een schoolfeest veel talenten, ieder op zijn of haar eigen niveau en interesse, inzetten. We denken hierbij aan een optreden opvoeren, foto’s nemen, uitnodigingen ontwerpen, … 

Muzische domeinen

Ons project is opgebouwd rond alle muzische domeinen: beeld, dans, drama en woord, muziek en media. Media wordt geïntegreerd aangeboden, bijvoorbeeld: door het maken van foto’s en filmpjes, het bijhouden van een digitaal muzisch portfolio, … We bekijken de muzische domeinen beeld, dans, drama (en woord) en muziek als de talenten waarmee de leerlingen aan de slag gaan. Bij aanvang van elk schooljaar gaan kinderen steeds opnieuw hun talenten ontdekken. Dit doen ze tijdens workshops binnen de verschillende domeinen. Op deze manier leren de leerlingen alle domeinen beter kennen. De verschillende muzische lessen worden gegeven in nesten. Voor elk muzisch domein is er één nest. Deze nestwerking namen we mee uit het bezoek aan Sint-Paulus te Sint-Denijs-Westrem. De school werkt bewust in de vorm van nesten in plaats van klassen. Het idee hierachter is een warm nest te creëren waarin kinderen zich geborgen en veilig voelen. Daarom willen wij deze gedachte heel graag gebruiken als basis voor ons concept. 

Ontdek je talent

Tijdens het doorlopen van de verschillende workshops ontdekken de leerlingen hun talenten. Daarna gaat het echte werk van start. Elke week van het schooljaar kiezen de leerlingen in welk nest ze willen werken, zo krijgen ze de kans om hun specifieke talenten extra te ontwikkelen. Maar evengoed kunnen kinderen die de behoefte voelen om hun ‘grenzen te verleggen’, aansluiten bij domeinen die moeilijker voor hen zijn en die ze beter onder de knie willen krijgen. De basisdoelen van ieder domein uit het leerplan moeten behaald worden. Daarom doorlopen alle leerlingen elk nest minstens vier keer per schooljaar. Uiteraard is elke school vrij om dit criterium aan te passen. Binnen de talenten en het bijhorende nest krijgen leerlingen de kans om te werken aan de uitbreidingsdoelen.  

Evaluatie

In plaats van punten te geven, verloopt de evaluatie van de leerlingen via een doelenlijst. Op deze lijst, die gebaseerd is op de doelen van het leerplan ZILL, kunnen de leerkracht aanduiden welk doel bereikt is en aan welk doel nog gewerkt moet worden. Op het rapport worden deze doelen zichtbaar gemaakt voor ouders. Er wordt geëvalueerd aan de hand van een zelfevaluatie. Het muzisch portfolio brengt het groeiproces van elke leerling in kaart en maakt het zichtbaar. De leerlingen krijgen een USB-stick waarop ze hun gegevens bewaren doorheen de zes schooljaren. Deze gegevens zijn doelenlijsten, evaluatieformulieren, foto’s van werken van de leerlingen, … Op deze manier wordt media geïntegreerd in het concept. Een USB-stick is een goedkope manier om een muzisch portfolio te bewaren. Maar scholen kunnen uiteraard ook gebruik maken van een betaalde online-methode, zoals bijvoorbeeld Microsoft Office OneDrive. 

Leerkrachten & ouders

Via een brief nodigen we de ouders uit om op enkele moment van het schooljaar een muzische activiteit te ondersteunen. Ouders kunnen op vrijwillige basis een nest naar keuze ondersteunen. Zo kunnen ook zij hun eigen talenten inzetten. Bovendien zijn alle ouders welkom tijdens de toonmomenten op het einde van ieder thema. Daar laten de leerlingen zien wat ze gecreëerd hebben tijdens de nestwerking. 

Projectgroep & partners

Studenten

Céline Bruyndoncx – Julie Goossens – Joni Hoeyberghs –  Elien Laureys – Lienke Pauwels – Chinouck Vandenplas – Laura van Gils – Charline Van Tendeloo

Lerarenopleiders

Ann Dirckx

Partnerschool

Basisschool Klavertje Vier-sel [website]

Meer weten?

Ann Dirckx
Lerarenopleider
T +3214740571
E ann.dierckx@thomasmore.be

Greet Cuyt
Verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
T +3214740216
E greet.cuyt@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Basisschool Klavertje Vier-sel

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken? Laat je gegevens achter.