Korte PowerPoint over het verschil tussen voorzetsels en vaste voorzetsels ter ondersteuning van het werkboek (Frappant 2, les 46). Aangevuld door flashkaarten die het mogelijk maken om de leerstof te memoriseren.

Doelstellingen

Leerplandoelstellingen

LPD 14 De leerlingen verwerven inzicht in diverse aspecten van het taalsysteem; op morfologisch domein.

Lesdoelen

De leerlingen kunnen vaste voorzetsels gebruiken en herkennen.

Lesmateriaal

Media

Flashkaarten: https://www.bookwidgets.com/play/WTGUWQ?teacher_id=5200086878388224

Gemaakt door Leen Proost

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be