Dit lesmateriaal bevat een kennisclip ter ondersteuning bij de lesinhouden van de les ‘Speel je spelling’ in Taalweb 1. Het werd aangevuld met een syntheseoefening op Bookwidgets.

Doelstellingen

Leerplandoelen

  • 18 De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van het Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van hun communicatie. (syntactisch, fonologisch en orthografisch domein)

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen de eindleestekens juist gebruiken in geschreven en gesproken taal.
  • De leerlingen kunnen de klinker juist gebruiken (verenkelen of verdubbelen).
  • De leerlingen kunnen de medeklinker juist gebruiken (verenkelen of verdubbelen).

Lesmateriaal

Links

Via deze link vind je de syntheseoefening.

Gemaakt door Leen Proost

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be