Met dit lessenpakket herhalen de leerlingen op een inductieve manier de tekstsoorten en tekstdoelen. Er werd gebruikt gemaakt van het werkboek Frappant ter inspiratie. Van hieruit werd een eigen digitale les vol interactie en actualiteit gecreëerd.

Doelstellingen

Leerplandoelen

 • 1 De leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voortaal via cultuur, luisteren, lezen, spreken, schrijven, interactie en inzicht in het taalsysteem.
 • 2 De leerlingen bepalen het onderwerp, de globale inhoud, de hoofdgedachte en de hoofdpunten van gesproken en geschreven teksten.
 • 2.1 De leerling haalt onderwerp en relevante informatie uit geschreven en gesproken niet-fictionele teksten.
 • 4 De leerlingen verwerken relevante informatie uit een beperkt aantal bronnen met deze brengen die gestructureerd samen.
 • 6 De leerlingen produceren mondelinge en schriftelijke teksten en houden daarbij rekening met de communicatieve situatie.
 • 8 De leerlingen lezen en beluisteren verschillende soorten artistiek-literaire teksten.
 • 9 De leerlingen verwerken hun (lees)ervaring met ondersteuning van elementaire literaire en narratieve concepten bij het lezen en beluisteren van artistiek-literaire teksten.

Lesdoelen

 • De leerlingen kennen volgende tekstsoorten: informatieve teksten, overtuigende teksten, activerende teksten, emotieve teksten, ontspannende teksten en instructieve teksten.
 • De leerlingen kunnen bij elke tekstsoort ook verduidelijking geven met enkele (eigen) voorbeelden.

Vormingsdoelen

 • De leerlingen beseffen dat de coronamaatregelen worden gehandhaafd in het belang van ieders gezondheid.
 • De leerlingen beseffen dat je reclame kritisch moet benaderen.
 • De leerlingen beseffen dat emotieve teksten kunnen helpen bij het verweken van bepaalde gevoelens.
 • De leerlingen beseffen dat roken schadelijk is voor de gezondheid.

Lesmateriaal

Links

Gemaakt door Lars Baeyens en Marjolein Machielsen

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be