In deze les maken de leerlingen kennis met de religie, filosofie en kunst in het oude Rome. Ze ontdekken dat de veroveringen een bron van inspiratie was voor de Romeinen.

Doelstelligen

Vormingsdoelen

 • istorische analogieën: De leerlingen verwerven het inzicht dat in elke cultuur elementen schuilen van andere culturen.
 • Waarschuwing voor snelle generalisatie en hypothesen: De leerlingen verwerven het inzicht dat de Romeinen inspiratie haalden bij andere culturen, maar dat hun cultuur wel degelijk eigen accenten heeft.
 • Zicht op het handelen van de mens in zijn totaliteit: De leerlingen verwerven het inzicht dat de Romeinse veroveringen invloed hadden op hun cultuur.

Leerplandoelen

 • 7 De leerlingen verduidelijken belangrijke kenmerken van onderscheiden maatschappelijke domeinen.
 • 8 De leerlingen tonen aan dat er onderlinge verbanden en wisselwerkingen binnen en tussen die domeinen bestaan.
 • 17 De leerlingen kunnen informatie opzoeken over het verleden en het heden op basis van concrete opdrachten, zoals raadplegen van inhoudstafels van handboeken, gebruiken van een geschiedenisatlas, opzoeken van trefwoorden in referentiewerken, gebruiken van interactieve media, gebruiken van databanken.

Lesdoelen

 • De leerlingen zijn bereid om de instructies bij de opdracht grondig te lezen.
 • De leerlingen kunnen zich oriënteren op het lesonderwerp a.d.h.v. gerichte vragen.
 • De leerlingen kunnen de instructies opvolgen en uitvoeren a.d.h.v. de website.
 • De leerlingen kunnen a.d.h.v. een voorbeeld duiden hoe de veroveringen de religie van de Romeinen hebben beïnvloed.
 • De leerlingen kunnen het woord polytheïsme uitleggen.
 • De leerlingen kunnen het verschil tussen monotheïsme en polytheïsme uitleggen aan de hand van voorbeelden.
 • De leerlingen kunnen verklaren waarom de Romeinse cultuur een open cultuur was.
 • De leerlingen beseffen dat het bronnenmateriaal uit de klassieke oudheid beperkt is.
 • De leerlingen kunnen de elementen die de Romeinse bouwers bijzonder maakten afleiden uit een tekst.
 • De leerlingen beseffen dat de Romeinen inspiratie haalden uit de veroveringen, maar ook eigen elementen toevoegden.
 • De leerlingen kunnen een voorbeeld geven van de typisch Romeinse elementen in de Romeinse bouw- en beeldhouwkunst.
 • De leerlingen kunnen een syntheseoefening maken a.d.h.v. de verworven leerstof.
 • De leerlingen zijn bereid om extra oefeningen te maken wanneer de tijd het toelaat.

Lesmateriaal

Links

Via deze link komt u terecht op de weebly.

Gemaakt door Lars Baeyens en Marjolein Machielsen

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be