Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

In dit project maken de leerlingen kennis met de Europese Unie. Ze gaan aan de slag binnen de vakken: wereldoriëntatie, muzische vorming, lichamelijke opvoeding, media en taal. Het project biedt een brede waaier van zes lessen en wordt gebracht door middel van verschillende werkvormen. Maak van je leerlingen experten over de Europese Unie. Als leerkracht vindt u per onderwijskoepel een handleiding met aangepast leerplandoelen en de nodige instructies, materialen en achtergrondinformatie.

Ontwikkeld door: Jolien Claes

Doelstellingen

Voor uitgebreide doelen per onderwijskoepel kan u terecht in mijn handleiding.

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be