Overzichtelijke en eenvoudige reflectietools 

Wij onderzoeken digitale tools voor de derde graad basisonderwijs die het meest overzichtelijk en eenvoudig zijn in het weergeven van groei van leerlingen in alle leergebieden. 

Evalueren om te leren

Evaluatie is een algemeen gekend begrip. Evaluatie komt overal voor: op school, op het werk, bij sportwedstrijden … maar weet u wat een goede evaluatie inhoud en hoe we leerlingen laten leren door kwalitatieve feedback te geven?

Evalueren is één van de belangrijkste taken van een leerkracht. De leerkracht ziet de sterktes van leerlingen en speelt in op hun groeimogelijkheden. Door kwalitatieve feedback leren leerlingen uit hun fouten en volgen ze hun leerproces op. Onze partnerschool, Bezige Bijtjes, wilden zich graag verbreden in digitale evaluatietools. Ze zouden naast het digitaal evalueren digitale automatische feedback aanbieden aan hun leerlingen. We hebben het onderzoeken naar digitale automatische feedback omgevormd naar kwalitatieve digitale feedback.

Om feedback te geven moeten we eerst en vooral uitzoeken welke soorten feedback er zijn. Nadien is het belangrijk dat we kijken naar het niveau waarop we feedback geven.

Met deze feedback kunnen de leerlingen hun groeiproces in handen nemen. Wij onderzoeken digitale tools voor de derde graad basisonderwijs omdat wij willen weten welke de meest overzichtelijke en eenvoudige zijn in het weergeven van groei van leerlingen ten einde de leerlingen te laten reflecteren op hun groeiproces in functie van het verwerven en verwerken van nieuwe leerstof. 

Door de leerlingen te evalueren en de verschillende fasen van zelfregulerend leren in beeld te brengen, krijgen de leerlingen zelf zicht op hun leerproces. 

Digitaal evalueren is het opvolgen en becommentariëren van het leerproces van een leerling door de leerling zelf of/en de leerkracht aan de hand van een computer, laptop, Chromebook, tablet …. Deze evaluatie kan zowel formatief als summatief gebeuren. Ze geven feedback, feedforward en feedup aan elkaar en zichzelf. 

Digitaal evalueren heeft verschillende voordelen voor zowel de leerkracht als zijn leerlingen. Deze voordelen zijn: de toenemende kwaliteit van de taken of testen, directe feedback, het inspelen op specifieke onderwijsbehoeften, goed voor het milieu, volledige invulling van toetsen door leerlingen en een vermindering van verbeterwerk.

Feedback, feedback, feedback!

Er zijn drie soorten feedback: correctieve feedback/feedup, directieve feedback/feedback en kennisontwikkelende feedback/feedforward.  

Naast de 3 soorten feedback zijn er vier niveaus waarop feedback gegeven wordt: taak, proces, zelfregulerend en persoonlijk niveau. Met digitale feedback geven we daarnaast ook automatische feedback, voorbeelden, zelfreflectie, peer- en tutorfeedback. 

We hebben gericht gezocht naar digitale tools die ons helpen om evaluatieprocessen op te volgen en gegevens te interpreteren.

Onze zoektocht naar verschillende digitale tools hebben we richting gegeven aan de hand van volgende criteria: digitaal evalueren/feedback, rapportering leerkracht/leerling, peer-evaluatie, ouderbetrokkenheid, al dan niet geïntegreerd in een LMS (learning management system). Na het uitpluizen van digitale tools, is dit onze selectie geworden: Bookwidget, Classkick, Edmodo, FeedPulse en Quizizz. 

Projectgroep & partners

Studenten

Jochen Bubbe, Wietse Elsen, Nina Thienpondt, Tijl van Gompel

Lerarenopleiders

Wouter Diels

Partnerschool

https://www.bezigebijtjes.be/

Meer weten?

Wouter Diels
Lerarenopleider
wouter.diels@thomasmore.be

Lieveke Hellemans
Verantwoordelijke Onderzoekslab / praktijkonderzoek
T +3214740215
lieveke.hellemans@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.