Dit is een activiteit die leerlingen van de derde graad zelfstandig kunnen doorlopen. In deze activiteit werken de leerlingen rond de SDG-doelen in een aantal landen over de hele wereld. Per land wordt er één SDG-doel in de kijker gezet en hierrond zetten de leerlingen een online actie/campagne op poten.

Ontwikkeld door: Stien Buts & Tim Coupé

Met deze workshop willen wij de ICT-vaardigheden van de leerlingen stimuleren door hen een actie of campagne te laten opstarten aan de hand van het medium PowerPoint. Naast de ICT-vaardigheden zetten wij met de eigen ontwikkelde acties/campagne in op de ondernemendheid van de leerlingen. De bedoeling is dat hun actie/campagne een probleem oplost in het buitenland. Dit stimuleert het droomdenken bij leerlingen. De leerlingen worden zich aan de hand van deze workshop bewust van gebeurtenissen en problemen in het buitenland, hierdoor zijn de leerlingen ook internationaal betrokken.