Het ontwerpen van kwaliteitsvol onderwijs met een integratie van digitale middelen.

In dit project zijn wij op onderzoek gegaan hoe we de leerkrachten kunnen motiveren om de
digisprong te implementeren en kwaliteitsvol onderwijs te ontwerpen met integratie van digitale
middelen die het geheel versterken.

Onze onderzoeksvraag luidt: ‘’ik onderzoek de digisprong op leerkrachtenniveau omdat ik wil weten
hoe digitale leermiddelen de werking van de lagere school versterken ten einde van kwalitatief
onderwijs te creëren dat versterkt wordt met ICT.’’ Ons startpunt was de visienota “Digisprong” van
de Vlaamse overheid, de SELFIE om de beginsituatie in te schatten en onze observaties. Voor verdere
uitwerking kozen we de 12 bouwstenen van Tim Surma voor kwalitatief onderwijs. Vanuit dit kader
hebben we ICT-tools geselecteerd die een didactische meerwaarde betekenen in de klaspraktijk.

Methode

Om de schoolwerking in kaart te brengen kozen we ervoor om enkele dagen de schoolwerking te
gaan observeren, met focus op de derde graad.
De kennis en de ervaring van het leerkrachtenteam op basis van ICT-vaardigheden onderzochten we
met bevragingen. We maakten gebruik van een beknopte google forms, de SELFIE vanuit de
overheid en een bevraging na onze workshop via Wooclap. We hebben de partner op regelmatige
basis bezocht om in overleg te gaan met als doel heel doelgericht te blijven werken en transparant
te communiceren.

Conclusies

De leerkrachten gaven aan de digisprong als spannend te ervaren en nood te hebben aan extra
kennis, vaardigheden en ondersteuning door concrete en correcte informatie. Laagdrempeligheid
en toepasbaarheid waren de grootste reden om een tool te willen gebruiken.
De bouwstenen voor een effectieve didactiek werden warm onthaald door het team. Als we hun
beeld op kwaliteitsvol onderwijs zonder en met ICT-integratie vergelijken, merken we dat de
prioriteiten anders liggen. Zonder ICT-integratie bleek hun beeld erg gelinkt aan de zeven principes
van handelingsgericht werken. Met ICT-integratie lag het zwaartepunt bij differentiatie en media-
gerelateerde leerinhouden en vaardigheden.

Materiaal

Op een personeelsvergadering hebben we de leerkrachten warm gemaakt voor de digisprong.
Hierbij vertrokken we vanuit de huidige visie, koppelden we dit aan de bouwstenen voor een
effectieve didactiek op zoek naar kwaliteitsvol onderwijs en stelden we een digitale tool voor.
De tools die aan bod kwamen waren genial.ly, whiteboard.fi, Trello, WooClap en Symbaloo.

Projectgroep & partners

Studenten

Borghmans Siebe, Couckhuyt Lucas, Nys Nette, Storms Amber

Lerarenopleiders

Anke Deckers

Partnerschool

VBS De Klimtoren

Meer weten?

Anke Deckers
Lerarenopleider
anke.deckers@thomasmore.be

Lieveke Hellemans
Verantwoordelijke Onderzoekslab / praktijkonderzoek
T +3214740215
lieveke.hellemans@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.