Samen op stap met het Boerderleerpad!

Het Boerderleerpad is een online tool binnen het project Boerderleren waarmee kinderen van de tweede graad lager onderwijs buiten actief aan de slag gaan rond de verschillende landbouwbedrijven.

Binnen het project Boerderleren werkten studenten van Thomas More Kempen in 2021 in samenwerking met Zuidrand Antwerpen en Hooibeekhoeve Geel een lessenpakket uit voor de leerlingen van de tweede graad lager onderwijs. Voor het derde leerjaar werden er lespakketten ontworpen rond de vier seizoenen (herfst, winter, lente en zomer). Voor het vierde leerjaar werden lespakketten uitgewerkt rond volgende thema’s: water, plantengroei, mest, klimaat, bodem en duurzame landbouw. De studenten gaven ook al een eerste aanzet voor een app.

Daarna werkten Zuidrand en Hooibeekhoeve in samenwerking met Plattelandsklassen verder aan de digitaliseringvan de opdrachten en groeide de app uit tot een website.

Dit jaar, in 2022, hebben wij de website geoptimaliseerd en ontstond het Boerderleerpad. Een online leertool over landbouwbedrijven voor kinderen van de tweede graad lager onderwijs.
Onze onderzoeksvraag luidt: “Hoe kunnen we binnen Boerderleren het ontwikkelde online Boerderleerpad optimaliseren zodat de leerlingen er maximaal uit leren en het voor de leerkrachten gebruiksvriendelijk is?”
Concreet gingen we aan de slag met volgende vragen:

  • Hoe kunnen we het ontwikkelde online Boerderleerpad optimaliseren?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen maximaal leren uit het online Boerderleerpad?
  • Hoe kunnen we het online Boerderleerpad zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken voor leerkrachten?

Methode

Voor ons onderzoek hebben we met 2 scholen samengewerkt, namelijk met 3 klassen van Olfa Elsdonk in Edegem en 2 klassen van de gemeentelijke basisschool Albrecht Rodenbach in Hove. Dit zijn twee lagere scholen uit de Zuidrand. Van Olfa Elsdonk zijn er 2 klassen die voor ons testmoment al bij het landbouwbedrijf Vrijselhof op bezoek zijn geweest en 1 klas ging daarna nog naartoe. De Albrecht Rodenbachschool is niet op boerderijbezoek geweest. Van beide scholen heeft het vierde leerjaar deelgenomen aan ons onderzoek. De nadruk van ons onderzoek lag op het uitproberen van het online Boerderleerpad. Daarnaast zijn we ook aan de slag gegaan om te testen op leerwinst. Hiervoor hebben we toetsen afgenomen om te kijken in welke mate de leerlingen van de deelnemende scholen uit het vierde leerjaar iets hebben bijgeleerd uit de opdrachten in het vernieuwde online Boerderleerpad. Zowel de klasleerkrachten als wij, de studenten, hebben de leerlingen gedurende de testmomenten geobserveerd. We hebben gekeken naar motivatie, interesses en participatie tijdens het doorlopen van het online Boerderleerpad. Om zicht te krijgen op de gebruiksvriendelijkheid en de meerwaarde van het online Boerderleerpad stelden we de enquête ‘Boerderleren’ op. Deze enquête bezorgden we via mail en sociale media aan 105 leerkrachten van de tweede graad lager onderwijs in de regio Zuidrand, de grootstedelijke context, de Voorkempen en de Kempen. In onze enquête peilen we naar de mate waarin leerkrachten online tools inzetten in de klaspraktijk en de gebruiksvriendelijkheid ervan. Hierin polsen we ook hoe zij het online Boerderleerpad ervaren en of ze het zouden (willen) inzetten in hun klas.

Conclusie

Uit de resultaten kunnen we concluderen dat er overal leerwinst is geboekt. De resultaten van toets twee en drie liggen hoger dan deze van de pre-toets, net zoals onze hypotheses voorspelden. Echter liet de duur van ons onderzoek (5 aaneengesloten weken) enkel toe om de leerwinst op korte termijn na te gaan. Daarnaast onderzochten we ook nog het welbevinden van de leerlingen tijdens het doorlopen van het online Boerderleerpad. Het welbevinden van de leerlingen hebben we geobserveerd en bevraagd. We gebruikten hier observatieschema’s voor die ingevuld werden door de klasleerkrachten en een toets voor de leerlingen. Op deze toets hadden de leerlingen drie antwoordmogelijkheden: ‘eens’, ‘neutraal’ en ‘oneens’. Doordat de leerlingen hierbij vaak voor het antwoord ‘neutraal’ is het moeilijk om hier goede conclusies uit te trekken. Verder waren de leerlingen heel positief. Ze hadden geen problemen met de duur van de opdrachten en ze waren heel nieuwsgierig om de andere boerderijen te ontdekken. Ook uit de observaties bleek dat de leerlingen geïnteresseerd waren en gemotiveerd meewerkten. We kunnen concluderen dat ze de opdrachten als fijn ervaarden en ze nieuwe dingen hebben geleerd.

Projectgroep & partners

Studenten

Anke Hannes, Kaat Jacobs, Kelly Klaver, Brent Laeremans, Lobke Mast, Imke Naulaerts, Yoni Philips, Laura Van Bouwel, Lotte Van Den Bosch, Yoni Willemen

Lerarenopleiders

Ann Dirckx

Partnerschool

Stefanie Verherstraeten, Hooibeekhoeve – Geel
Danie Horrevorst, Plattelandsklassen

Vrije basisschool Olfa Elsdonk – Edegem
Gemeentelijke basisschool Albrecht Rodenbachschool – Hove

Projectwebsite

https://boerderleren.be/farms

De Zuidrand: www.dezuidrand.be/pdpo-project-boerderleren

Meer weten?

Ann Dirckx
Lerarenopleider
ann.dirckx@thomasmore.be

Lieveke Hellemans
Verantwoordelijke Onderzoekslab / praktijkonderzoek
T +3214740215
lieveke.hellemans@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.