Dit lesmateriaal gaat over “interacties tussen organismen van eenzelfde soort”. Het is gegoten in een online webquest met interactieve tools. De les focust zich op 5 onderdelen: leven in groep, concurrentie, coöperatie, communicatie en gedrag. Er worden nog extra middelen aangeboden om de leerstof extra in te oefenen zoals flashcards en extra oefeningen. Daarnaast zijn er nog extra voorbeelden en beeldmateriaal voorzien.

Doelstellingen

Leerplan tweede graad – tweede jaar (VVKSO)

Leerplandoelen

 • B47 Aan de hand van voorbeelden voor- en nadelen van groepsvorming benoemen, beschrijven en vergelijken.
 • B48 Gradaties van sociale interacties en sociaal gedrag binnen een groep vergelijken.
 • B49 Uit informatie over het groepsleven bij dieren afleiden dat communicatie noodzakelijk is voor het functioneren van de groep.
 • B50 Met voorbeelden de methode en de functie van overdracht van informatie (communicatie) weergeven.
 • Link: http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/leerplanpubliek.asp?NR=2012/004 

Vormingsdoelen

 • De leerlingen verwerven het inzicht dat het samenleven in groep en coöperatie leidt tot het behouden van een soort.
 • De leerlingen beseffen dat concurrentie leidt tot het behouden van de sterkste individuen.
 • De leerlingen verwerven het inzicht dat communicatie verschillende functies heeft en dat dieren volgens verscheidene methoden communiceren. Dit draagt opnieuw bij aan het instant houden van een soort.
 • De leerlingen beseffen dat gedrag aangeboren is of aangeleerd kan worden. Hierdoor kunnen dieren overleven.

Lesdoelen

 • Leven (in groep) 
  • De leerlingen kunnen het verschil tussen solitaire dieren en dieren die samen leven in eigen woorden uitleggen.
  • De leerlingen kunnen minstens één naam geven van een bepaalde groep dieren (bijvoorbeeld een groep vissen noemen we een school).
  • De leerlingen kunnen de voordelen en nadelen van leven in groep opsommen.
  • De leerlingen kunnen elk voordeel en nadeel uitleggen aan de hand van een voorbeeld.
 • Concurrentie
  • De leerlingen kunnen de redenen waarom dieren concurreren opsommen.
  • De leerlingen kunnen het verschil tussen intra- en interspecifieke concurrentie uitleggen aan de hand van een voorbeeld.
 • Coöperatie
  • De leerlingen kunnen de redenen waarom dieren samenwerken opsommen.
  • De leerlingen kunnen het verschil tussen aggregatie en associatie uitleggen aan de hand van een voorbeeld.
 • Communicatie
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat we verstaan onder communicatie bij dieren.
  • De leerlingen kunnen de redenen waarom dieren communiceren opsommen en uitleggen aan de hand van een voorbeeld.
  • De leerlingen kunnen de methoden van communicatie bij dieren opsommen.
  • De leerlingen kunnen uitleggen via welke methoden dieren communiceren aan de hand van een voorbeeld.
 • Gedrag
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat we verstaan onder gedrag. De leerlingen kunnen uitleggen hoe gedrag tot stand komt.
  • De leerlingen kunnen de vormen van aangeboren gedrag opsommen en uitleggen aan de hand van voorbeelden.
  • De leerlingen kunnen de vormen van aangeleerd gedrag opsommen en uitleggen aan de hand van voorbeelden.

Lesmateriaal

Media

https://online-interactiesorganismen-eenzelfdesoort.weebly.com/

Gemaakt door Louize De Groote en Joyce Gevers

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be