Het lessenpakket bevat twee PowerPoint presentaties. Hierin leren de leerlingen meer over het uitscheidingsstelsel van de mens. Ze verdiepen zich in de ligging, bouw en werking van de nieren. Er komen eveneens twee ziektebeelden aan bod. Er worden ook verschillen in uitscheiding aangegeven tussen de mens, vogels en vissen.

Doelstellingen

Leerplandoelen

  • 3 De leerlingen verzamelen bij een onderzoeksvraag gegevens aan de hand van een (terrein)waarneming, een meting of een experiment volgens een gegeven werkwijze.
  • 9 De leerlingen formuleren een antwoord op een onderzoeksvraag.
  • 35 De leerlingen lokaliseren en benoemen de belangrijkste organen van het ademhalings-, spijsverterings-, transport- en uitscheidingsstelsel in het menselijk lichaam.
  • 36 De leerlingen leggen in functie van stofuitwisseling, stof- en energieomzetting de werking en de functie van het ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel, uitscheidingsstelsel en transportstelsel uit.

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen aan de hand van een afbeelding de delen van de nier benoemen en aanduiden.
  • De leerlingen kunnen de ligging van de nieren aanduiden op hun lichaam.
  • De leerlingen kunnen de bouw van het nierlichaampje uitleggen aan de hand van een afbeelding.
  • De leerlingen kunnen de weg die de urine aflegt, opsommen.
  • De leerlingen kunnen de functies van de verschillende delen van de nier uitleggen.
  • De leerlingen kunnen filtratie en reabsoptie uitleggen aan de hand van een afbeelding.

Lesmateriaal

Gemaakt door Gevers Joyce & Van Kerckhoven Kato

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be