Interactieve website: Agent Fien: Een verdwijningsonderzoek op de muziekfestivals met lessen WO/Muvo

Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. Help! Ik, Agent Fien, heb jullie nodig! Ik ben op zoek naar hulpagenten die mee kunnen zoeken! Zijn jullie klaar om mij te helpen? Je bent welkom, want juf Laura is ontvoerd en ik kan haar alleen terugvinden met jullie hulp! Dit lessenpakket wordt Lees meer…

Plastic soep

Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. Mijn thema is uitgewerkt rond ‘plastic soep’. In mijn thema bevinden zich ook verschillende domeinen zoals: Lichamelijke opvoeding, taal, muzische vorming. De leerlingen worden in dit thema aangespoord om beter voor de natuur te zorgen. Neem zeker een kijkje om jezelf en de leerlingen Lees meer…

Thema ‘Dozen en afval’

Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. Dit thema is een geïntegreerd WO-MUVO-thema met ook nog enkele reken- en taal opdrachten. Volgende onderwerpen komen aan bod: alles over papier en karton, afval sorteren en afvalverwerking. Er is ook een hoekenwerk als afsluiter. Dit totaalpakket is uitgewerkt voor ongeveer 400 minuten. Er Lees meer…

Dopper Challenge

Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. Het thema ‘Dopper Challenge’ werd uitgebreid uitgewerkt met verschillende werkvormen en digitale media. Volgende zaken komen aan bod: wat is plastic, de plastic soup en deelnemen aan de challenge. Volgende vakken komen ook aan bod: rekenen, Nederlands, muzische vorming en beweging. Ontwikkeld door: Shanti Lees meer…

De Europese Unie

Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. In dit project maken de leerlingen kennis met de Europese Unie. Ze gaan aan de slag binnen de vakken: wereldoriëntatie, muzische vorming, lichamelijke opvoeding, media en taal. Het project biedt een brede waaier van zes lessen en wordt gebracht door middel van verschillende werkvormen. Lees meer…

Uitvinders

Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. In deze bundel kan u lessen vinden rond het thema ‘uitvinders’. De uitwerkte lessen behoren tot de leergebieden ‘Wereldoriëntatie’ en ‘Muzische vorming’. Tijdens de lessen komen de leerlingen heel wat te weten over verschillende uitvindingen, ze gaan een uitvinder van dichterbij onderzoeken en ze Lees meer…