Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Het thema ‘Dopper Challenge’ werd uitgebreid uitgewerkt met verschillende werkvormen en digitale media. Volgende zaken komen aan bod: wat is plastic, de plastic soup en deelnemen aan de challenge. Volgende vakken komen ook aan bod: rekenen, Nederlands, muzische vorming en beweging.

Ontwikkeld door: Shanti De Loecht

Bewegen met afval

Doelstellingen

De doelstellingen worden in de leerkrachtenfiche uitgebreid beschreven.

Lesmateriaal

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be