Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

In deze bundel kan u lessen vinden rond het thema ‘uitvinders’. De uitwerkte lessen behoren tot de leergebieden ‘Wereldoriëntatie’ en ‘Muzische vorming’. Tijdens de lessen komen de leerlingen heel wat te weten over verschillende uitvindingen, ze gaan een uitvinder van dichterbij onderzoeken en ze mogen zelf een uitvinder worden.

Ontwikkeld door: Sanne Van Den Heuvel

Doelstellingen

Hieronder kan u per les de lesdoelen vinden. De leerplandoelen kan u per les terugvinden in de bundel.
Les 1: Verschillende uitvindingen
– De leerlingen kunnen informatie die voor hen bestemd is uit een tekst halen.
– De leerlingen kunnen aan de hand van een stappenplan een katapult bouwen, een telefoon maken en een vliegtuigje vouwen.
– De leerlingen kunnen de informatie over een telefoon, een vliegtuig, een katapult en een fototoestel op een poster verzamelen.
– De leerlingen kunnen verwoorden waarvoor een vliegtuig, een katapult, een telefoon en een fototoestel gebruikt worden.
Les 2: Leonardo da Vinci
– De leerlingen kunnen aan de hand van gegeven bronnen informatie opzoeken.
– De leerlingen kunnen de gevonden informatie omzetten in een presentatie.
– De leerlingen maken op een correcte manier gebruik van het internet.
Les 3: Mona Lisa
– De leerlingen kunnen hun eigen Mona Lisa ontwerpen.
– De leerlingen kunnen kleur gebruiken om een bepaalde sfeer te creëren
– De leerlingen kunnen de compositie van het schilderij centreren.
– De leerlingen kunnen hun proces verwoorden.
Les 4 en 5: Mijn eigen uitvinding
– De leerlingen kunnen zelf een uitvinding schetsen, dat ze maken in functie van een probleem.
– De leerlingen kunnen zelf een uitvinding maken, dat ze maken in functie van een probleem.
– De leerlingen kunnen op een juiste manier omgaan met de materialen die ze gebruiken.
Les 6: Fotobewerking
– De leerlingen kunnen een foto die ze zelf genomen hebben bewerken.
– De leerlingen kunnen met een foto die ze zelf genomen hebben een boodschap overbrengen door de foto te bewerken.
– De leerlingen kunnen op een correcte manier met media omgaan.

Lesmateriaal

Links

Hoe maak ik een katapult? https://youtu.be/OOGg_uiHJCE

Hoe maak ik een telefoon? https://youtu.be/zS7EkwAFDa8

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be