Uitvinders

Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. In deze bundel kan u lessen vinden rond het thema ‘uitvinders’. De uitwerkte lessen behoren tot de leergebieden ‘Wereldoriëntatie’ en ‘Muzische vorming’. Tijdens de lessen komen de leerlingen heel wat te weten over verschillende uitvindingen, ze gaan een uitvinder van dichterbij onderzoeken en ze Lees meer…