Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

In dit thema leren de leerlingen alles over virussen en wat deze met je lichaam doen. Ze bekijken ook hoe ze hun immuunsysteem een boost kunnen geven. De leerlingen leren hoe ze het noodnummer moeten bellen en bekijken een aantal hulporganisaties.

Ontwikkeld door: Kelly Peeters

Doelstellingen

Ik heb mij voor dit thema gericht op de eindtermen wetenschap en techniek (gezondheid). Volgende eindtermen zal u doorheen het thema terugvinden:

  • 1.17.De leerlingen kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze weten over het functioneren van het eigen lichaam;
  • 1.18.De leerlingen weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden vermeden;
  • 1.19.De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert;
  • 1.20.De leerlingen kunnen de hulp inroepen van een volwassene in een noodsituatie;
  • 1.21.De leerlingen kunnen elementaire hulp toedienen bij brandwonden.

In mijn thema vindt u voor elke les de eindtermen en leerplandoelen van de drie onderwijskoepels alsook lesdoelen terug. De focusdoelen zijn op wereldoriëntatie gericht, maar ook doelen van muzische vorming, wiskunde, taal en spelling komen aan bod. In verschillende lessen vindt u ook vakoverschrijdende doelen terug zoals ICT en leren leren.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be