Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

In deze bundel vind je het thema ‘dozen’ uitgewerkt volgens de leergebieden ‘Muzische vorming’ en ‘Wereldoriëntatie’. De leerlingen ontdekken dat je verschillende zaken kan doen met dozen. Doorheen de bundel is er gewerkt met een rode draad rond het mannetje ‘Danbo’. De leerlingen krijgen steeds de opdracht toegekend van Danbo voordat de les van start gaat.

Ontwikkeld door: Bo Van Dijck

Doelstellingen

Ik noteer de verschillende focusdoelen van mijn lessen. De leerplandoelen en lesdoelen kan je terugvinden in de bundel zelf.
Inleiding: De leerlingen maken kennis met het onderwerp door gebruik te maken van verschillende zintuigen en werken mee aan een brainstorm rond het thema ‘dozen’.
Les 1: De leerlingen ontdekken door het bouwen van verschillende constructies en het onderzoeken van de techniek dat de driehoeksconstructie de stevigste is.
Les 2: De leerlingen maken met behulp van hun eigen ‘Danbo’ een stop-motion filmpje.
Les 3: De leerlingen denken na over wat een boon nodig heeft om te groeien. Ze testen dit door zelf een boon te planten in een cd-doosje.
Les 4: De leerlingen durven hun fantasie en verbeelding gebruiken bij een mime-dramales in verband met dozen.
Les 5: De leerlingen bestuderen verschillende verpakkingen door ze open te knippen, te vouwen en weer terug in elkaar te steken en maken daarnaast een verpakking die voldoet aan een aantal criteria.
Les 6: De leerlingen assembleren een mini-wereld met verschillende materialen.
Les 7: De leerlingen ontwerpen een affiche met bijhorende slogan die ze achteraf gaan voorstellen aan de verschillende klassen van de school met de nodige spreekdurf.

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be