In deze map vindt u negen W.O.-MUVO lessen voor het thema ‘Van pool tot pool’. We beginnen met een verkenningsles waarbij de leerlingen een korte indruk krijgen van wat dit thema allemaal zal omvatten. Daarna zullen we aan de hand van het grote abstracte zonnestelsel evolueren naar meer tastbare zaken zoals de dieren die leven op de polen. We eindigen dan met een herhalingsles in de vorm van een spel. Voor elke les is er een lesfiche met het bijhorende materiaal voorzien. Hierbij werd rekening gehouden met zowel de taalzwakke leerlingen als die leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

Ontwikkeld door: Julie Smeets

Doelstellingen

 • De leerlingen kunnen aantonen dat er over de hele wereld verschillende culturen zijn en dat deze vaak samenhangen met specifieke gewoontes.
 • De leerlingen kunnen coördinaten gebruiken om een plaats aan te geven.
 • De leerlingen kunnen hun fantasie gebruiken tijdens het maken van kunst uit andere culturen.
 • De leerlingen kunnen verschillende soorten lijnen, stippen, patronen gebruiken in hun eigen werk.
 • De leerlingen kunnen samenwerken in groep om informatie te vinden en begrijpen.
 • De leerlingen kunnen gevonden informatie aan elkaar uitleggen.
 • De leerlingen kunnen informatie opzoeken op basis van vooraf gemaakte vragen.
 • De leerlingen kunnen de bewegingen van de aarde en andere hemellichamen uitleggen en verklaren welke gevolgen dit heeft.
 • De leerlingen kunnen het internet gebruiken om informatie op te zoeken.
 • De leerlingen kunnen de betekenis van nieuwe woorden uit deze les toelichten.
 • De leerlingen kunnen uitleggen waarom ‘aarde’ soms met en soms zonder hoofdletter geschreven wordt.
 • De leerlingen kunnen originele sokpoppen maken.
 • De leerlingen kunnen bij het maken van de sokpoppen en het spelen van poppenkast letten op vorm en samenspel.
 • De leerlingen kunnen hun zelfgemaakte sokpoppen gebruiken in een zelfgeschreven poppenkastverhaal.
 • De leerlingen kunnen met textiel sokpoppen maken en deze geloofwaardig laten bewegen.
 • De leerlingen kunnen andere duo’s feedback geven en zelf constructief omgaan met de gegeven feedback.
 • De leerlingen kunnen uitleggen waarom recycleren belangrijk is.
 • De leerlingen kunnen Gerard Mercator situeren in de tijd.
 • De leerlingen kunnen continenten opnoemen en herkennen.
 • De leerlingen kunnen historische kaarten vergelijken met kaarten van nu.
 • De leerlingen kunnen in een atlas en op een globe verschillende landen en continenten aanduiden.
 • De leerlingen kunnen door te experimenteren achterhalen waarom de globe de enige correcte weergave van de aarde is.
 • De leerlingen kunnen coördinaten gebruiken om plaatsen op een kaart weer te geven.
 • De leerlingen kunnen de tijdsduur van een vlucht berekenen.
 • De leerlingen kunnen hun poster/PowerPoint/toneeltje/… op een creatieve manier vormgeven.
 • De leerlingen kunnen economische verschillen tussen de verschillende werelddelen weergeven en hierbij stilstaan.
 • De leerlingen kunnen verschillende culturen met respect onderzoeken. • De leerlingen kunnen samenwerken in groep.
 • De leerlingen kunnen muziek uit andere werelddelen beluisteren.
 • De leerlingen kunnen andere levensbeschouwingen benoemen.
 • De leerlingen kunnen zelf een pluviometer maken.
 • De leerlingen kunnen het verschil tussen weer en klimaat uitleggen en verschillende klimaattypes opsommen.
 • De leerlingen kunnen spelenderwijs hun Franse woordjes over het weer herhalen.
 • De leerlingen kunnen de poolreizen en het verdrag van Antarctica situeren in de tijd.
 • De leerlingen kunnen creatief nieuw transportmiddel ontwerpen.
 • De leerlingen kunnen de informatie op de leerpad zelfstandig verwerken.
 • De leerlingen kunnen uitleggen hoe pooldieren zijn aangepast aan hun omgeving.

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be